VERGADERING STATENCOMMISSIE ECONOMIE EN ENERGIE: 29-05-2024
Tijdens deze vergadering heeft onze voorzitter Niels Hunck gebruik gemaakt van het spreekrecht. De kwestie is de aanleg van een zonnepark naast de A12 aan de Roeleveenseweg tussen Leidschenveen en Zoetermeer. Het plan is om Sunvest vergunning voor de bouw te geven en de exploitatie voor 25 jaar. Niels pleit voor aandacht voor de wijze van besluitvorming. Hij acht een grondige discussie noodzakelijk. Zijns inziens wordt er te gemakkelijk besloten in het voordeel van Zoetermeer .
Voor het volgenden van zijn pleidooi link HIER. 8 tot 23 min.

Brief van het hoogheemraadschap Delftland inzake; stand van zaken PFOS vervuiling en geplande opschoon acties: 


De bron van de ernstige PFOS-vervuiling in de Haagse wijk Leidschenveen is vermoedelijk een bedrijf dat brandblussers onderhoudt en blustrainingen geeft. Dat concludeert het OM na onderzoek.  zie voor het gehele bericht:  https://pointer.kro-ncrv.nl/brandblusbedrijf-is-bron-van-pfos-in-sloot-den-haag 
===
Het TV programma Pointer (KRO-NCRV) schenkt aandacht aan het Pfas probleem in Leidschenveen.
In 2021 is de hoogste PFAS-overschrijding van Nederland gevonden in een sloot op een bedrijventerrein in Den Haag, grenzend aan een woonwijk. Deze ontdekking werd afgelopen zomer door Pointer landelijk nieuws. Buurtbewoners en de politiek waren stomverbaasd en het Hoogheemraadschap Delfland bekende eerlijk dat ze fouten had gemaakt. Nu, een half jaar later, is nog steeds onbekend hoe de giftige stof in de sloot terecht is gekomen. Sterker nog: de PFAS-waardes die sindsdien gemeten worden, stijgen alleen maar.
Via deze link bent u weer op de hoogte.
===


Inspreken Voorzitter BOL hr. Niels Hunck BOL 
30-11-2023
********


1-12-2023

Vervolg van schriftelijke vragen aan bevoegd gezag
De antwoorden op het 2e vervolg PFAS aan Hoogheemraadschap Delfland staat  online. 
 ===Raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen bouw zonnepark Roeleveenseweg.
Lees meer 
 ===

 29-0902023


Het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Den Haag en de GGD organiseerden op 6 september jl. een informatiebijeenkomst in de bibliotheek van Leidschenveen over de vondst van PFAS/PFOS in sloten van het industrieterrein Forepark dat naast de wijk Leidschenveen is gelegen. Wegens de grote onrust in de wijk heeft de Bewonersorganisatie Leidschenveen gevraagd om met deze bijeenkomst de bewoners te informeren over de risico’s van de vervuiling en de maatregelen die genomen gaan worden. PFAS. Laatste nieuws en antwoorden op eerdere vragen gesteld door Bewonersorganisatie Leidschenveen. Notulen HIER
Lees artikel meer 
 ===

14-08-2023
   
 BOL Den Haag FM interview met voorzitter BOL hr Niels Hunck
PFAS hoge concentratie grote zorgen. Video begint bij : 1.15 en duurt 9 minuten
Beluister  HIER

BOL heeft antwoorden binnen op schriftelijke vragen omtrent hoge PFAS waarden in sloten Leidschenveen. 

 
 lees artikel HIER

 02-08-2023 

BOL en politiek bundelen krachten.

Ondertunnel een deel van de A12 voor beter bereikbaarheid Leidschenveen, Ypenburg.  
Lees hele artikel HIE

31-7-2023

Brief aan bewoners van Hoogheemraadschap Delfland over PFAS.

Acties en maatregelen naar aanleiding van hoge PFOS-waarden in sloot Forepark
Halverwege juli heeft u waarschijnlijk gehoord over de PFOS-vervuiling in een sloot in het Forepark in Den Haag: een sloot die dicht bij uw woonwijk of bedrijf ligt. Met deze brief wil ik u daarover bijpraten want ik begrijp uw zorgen over deze situatie.  Lees brief HIER 

 26-7-2023 
 

Naar aanleiding grote zorgen BOL en  bewoners Leidschenveen over zware overschrijding normen PFAS, 
Lees interview Voorzitter bewonersorganisatie Leidschenveen hr Niels Hunck met Den Haag FM.
Lees en beluister HIER 


 23 -07-2023 

 PFAS informatie :  Wat zijn PFAS?
Hoe komen PFAS in onze omgeving?
Wat zijn de gezondheidsrisico’s?
Blootstelling
Nederlanders krijgen te veel PFAS binnen
Blootstelling verminderen is lastig 
Gebieden met meer PFAS in de omgeving
Veelgestelden vragen over PFAS
Lees alle informatie en nog meer op website van de GGD : HIER 


onthult :
Extreem hoge concentraties PFOS gevonden in het Haagse industrieterrein Forepark
De Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) heeft met grote verontrusting uit het nieuws van het landelijke TV-programma Pointer vernomen dat er extreem hoge concentratie PFOS in het water zit van een sloot die dwars op de sloot langs de Tiber ligt. Het Hoogheemraadschap Delfland wilde deze sloo tin 2020 baggeren, en heeft daarom metingen gedaan om de waterkwaliteit te controleren. Bij deze metingen zijn de extreem hoge waarden gevonden die 25-duizend keer hoger zijn dan de maximale waarde die door het RIVM als veilig wordt aangehouden. 
BOL heeft een vragenlijst gestuurd aan bevoegde instanties. 

Lees de lijst HIER 
Voor de verontruste bewoners in de wijk Leidschenveen die vlak bij het water wonen aan de overzijde van de Tiber, roept dit zeer veel vragen op. De bewonersorganisatie heeft daarom vele vragen ontvangen die vooral betrekking hebben op de gezondheid van hun kinderen en huisdieren. In de bijlage zijn deze opgenomen. De geruststellende woorden van de directeur van het Hoogheemraadschap dat het water geen zwemwater is en dat vissen teruggegooid moeten worden is voor deze bewoners niet voldoende. Er zijn zorgen over de veiligheid van hun kinderen die op het water hebben gevaren, honden en katten die ervan hebben gedronken, maar ook over de verspreiding ervan naar het grondwater en daarmee vragen ze zich af of de appels/peren uit hun tuinen nog veilig zijn te eten. 
De gemeente Den Haag heeft in 2021 een onderzoek gepubliceerd over de bodemkwaliteit en PFAS-verbindingen in de gemeente. In dit onderzoek was het betreffende water schoon, de gemeente was blijkbaar niet op de hoogte van de gevonden vervuiling. Het vertrouwen van de burgers in het Hoogheemraadschap om transparant te zijn over ernstige vervuilingen is hierdoor nu ernstig geschaad. PFOS behoort tot de PFAS-familie en wordt onder andere toegepast in de schuimmaker voor het blussen van (olie) branden. PFOS is kankerverwekkend en de gevonden concentraties zijn extreem hoog. Voor de Bewonersorganisatie zijn er dan ook veel vragen over de vervuiler; was de vervuiling door een eenmalig incident of heeft dit structureel kunnen gebeuren? Ook is het onduidelijk of er door de gemeente vergunningen zijn verleend aan bedrijven of opleidingscentra voor gebruik van de stoffen.Omdat de concentraties extreem hoog zijn is er ook onduidelijkheid over de verspreiding van de stof in de wijk; het water in het poldergebied wordt immers met gemalen afgevoerd en er is dus een stromingin het water. Daarnaast is het ook onbekend of de extreme concentraties ertoe kunnen leiden dat er verspreiding in het grondwater is.Onduidelijk is hoe het Hoogheemraadschap in 2020 de betreffende wateren heeft gebaggerd en wellicht daarmee een ongecontroleerde sanering heeft uitgevoerd. De bewoners en Bewonersorganisatie willendan ook graag op korte termijn van het Hoogheemraadschap en gemeente een plan horen hoe en wanneer het gebied wordt gesaneerd, immers deze gevaarlijke stof hoort niet thuis in hetoppervlaktewater bij een woonwijk. 
Niels Hunck (Voorzitter)Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen.
 === 

16-07-2023

Beluister  uitzending HIER  
 ===

30-06-2023

BOL in gesprek met warmtelinQLees meer : Hier 

 9-05-2023

Zomerregeling voortgezet in 2023 restafval ophalen 1 maal per week vanaf 9 mei 2023 in Leidschenveen. Lees meer : Hier 

16-12-2022

Tips voor verantwoord gebruik van haard houtkachel Lees meer HIER 

8-12-2022

Komen er zonnepanelen in het groen op de grens van Leidschenveen? 'Niet een geweldig idee', vindt Niels Hunck van Bol Leidschenveen.
Lees meer : Hier 

 
08 -12-2022
Voorlichtingsavond Energie vanuit gemeente Den Haag afgelopen 8 december in Leidschenveen. 
Lees meer HIER 


18-10-2022 Zonnepanelen:Verslag voorlichting bijeenkomst Sunvest over zonnepark Roeleveenseweg,Lees meer : HIER 


22 -10-2022
Wijkschouw in Leidschenveen. 

   
Water


Uitbreiding A4 Lees meer 


(RES) Regionale Regionale Energiestrategie.
Lees meer. 12 mei 2021 Clemens v d Nat spreekt in namens BOL op Raadsvergadering Leefomgeving. 
BOL heeft vraag over RES en de mogelijkheden die dat biedt voor Leidschenveen.Lees meer 


Voedselbos Treemanspolder Zoetermeer, Nederland: aanleg van een nieuw voedselbuurtbos op een braakliggend terrein rond een nieuw wateropvanggebied tussen de Zoetermeerse wijken Meerzicht en Buytenweg en Leidschenveen.
Voedselbuurtbos 

Ondergronds containers.
De planning van de gemeente voor het ondergronds plaatsen van de afvalverzamelcontainers van de 8 milieustraatjes in Leidschenveen bekend, als volgt:
Eind mei 2020 start de gemeente met een inventarisatie welke locaties van de milieustraatjes in Leidschenveen het beste worden gebruikt.
Begin juni 2020 start het onderzoek naar geschikte locaties ondergronds.
Begin oktober 2020 start de besluitvorming en kunnen bewoners inspraak leveren op de voorgestelde locaties.
Eind 2020/begin 2021 zullen de ondergrondse afvalverzamelcontainers worden geplaatst.
Gemeente Den Haag heeft in 2018 € 50.000 ter beschikking gesteld voor Leidschenveen. Geld moest besteed worden aan onderwerpen, die door de bewoners werden aangedragen. Tevens werden de bewoners uitgenodigd om zich beschikbaar te stellen als jurylid om een keuze te maken uit de voorgestelde onderwerpen.
Uiteindelijk is er gekozen voor Banken en Bloembollen
Juryrapport