De doorstroming op de rijksweg A4 staat onder druk. Om de doorstroming te verbeteren, neemt de minister binnenkort een besluit over de uitbreiding van de A4 langs Leidschenveen. In het ontwerp van de aanpassing wordt de snelweg langs onze wijk vergroot van 12 rijbanen naar 15 rijbanen. Meer over deze uitbreiding en het ontwerpbesluit is te vinden op: https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/a4-haaglanden-n14/
 
Als bewoners van Leidschenveen zijn we belanghebbend bij dit project, er zal immers meer geluid en uitlaatgassen vanuit de snelweg in de wijk komen. De aanpassingen zijn nodig omdat de minister verwacht dat het verkeer in 2030 zon 30% meer is dan momenteel. Als BOL hebben we een zienswijze ingediend (zie bijgevoegde zienswijze) waarin we aangeven wat wij vinden van de plannen en de gevolgen hiervan voor onze wijk. De zienswijze is ook van belang om later beroep te kunnen aantekenen als geen gehoor wordt gegeven aan onze wensen en bezwaren.
 
We houden de plannen en de besluiten in de gaten en laten van ons horen als we denken dat de leefomgeving in onze wijk hierdoor slechter wordt.
Graag horen we ook wat u van deze uitbreiding vindt, laat het ons weten.
Stuur uw reactie naar email  : redactie@leidschenveen.nu
 
In deze zienswijze draagt de gemeente andere punten aan dan die wij hebben aangedragen, ze zijn dus aanvullend. We zijn erg blij met de zienswijze en de zorgen en wensen die hierin worden geuit. We zullen in de nabije toekomst het antwoord van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op deze en onze zienswijze aan de bewoners van Leidschenveen communiceren.

Om de doorstroming te verbeteren A4 , neemt de minister binnenkort een besluit over de uitbreiding van de A4 langs Leidschenveen.
Laat horen wat u vindt. Lees meer 

  ===