Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Één van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES.Inwoners Leidschenveen en omliggende gemeente betrekken bij plannen van de RES (Regionale Energie Strategie). 

De Bewonersorganisatie Leidschenveen neemt deel aan het Platform Leefbaar & Duurzaam Haaglanden om het geluid van de bewoners te laten horen over de Regionale Energie Strategie (RES) die momenteel wordt geformuleerd. In deze strategie worden plannen gemaakt over het opwekken van duurzame elektriciteit en hoe onze woningen verwarmd gaan worden in onze regio (Haaglanden en Rotterdam, zie https://www.resrotterdamdenhaag.nl/).  Het Platform bestaat uit inwoners van de direct aangrenzende wijken van Rokkeveen (Houtbuurt), Meerzicht, Pijnacker-Nootdorp en Leidschenveen. Het Platform wil dat de inwoners van Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag/Leidschenveen betrokken worden bij de plannen. 


Over de RES heeft het Platform veel contact gehad met wethouders en raadsleden van onze gemeenten. 

DOELSTELLING PLATFORM LEEFBAAR & DUURZAAM HAAGLANDEN

Doel van het Platform is het beschermen van onze woonomgeving en natuur- en recreatiegebieden (in de RES–Regio) tegen de schadelijke impact van windturbines en zonnevelden. Het platform komt enerzijds op voor de leefbaarheid van onze woonomgeving, anderzijds is het voorstander van spaarzaam omgaan met energie en het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen.
 
Het Platform onderschrijft de noodzaak van de transitie naar schonere en duurzame energie- opwekking, en denkt daarbij aan extra opwekking van elektriciteit aan zonnepanelen op daken en langs snelwegen en wind op zee. Uitbreiding van het aantal windturbines in de direct omgeving van onze woonwijken is onwenselijk (dit is gelukkig conform het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten Z-H). Wat betreft warmte denkt het platform primair aan het benutten van de restwarmte uit de industrie, waarbij keuze vrijheid van de warmte leverancier voorop staat. Dus vergelijkbaar met elektriciteit moet het warmte netwerk volledig los staan van de leveranciers, waardoor bewoners kunnen kiezen uit verschillende leveranciers die warmte aanbieden. Daarnaast is vermindering van het energieverbruik door isolatie en gedragsverandering van de gebruikers uiteraard belangrijk.
 
BETROKKENHEID INWONERS BIJ DE PLANNEN VAN DE RES

Tot nu toe zijn de inwoners niet betrokken bij de plannen. Terwijl participatie volgens de rijksoverheid centraal zou moeten staan. Het gaat immers om onze woonomgeving en draagvlak voor de energietransitie. BOL heeft bij de Haagse wethouder en de raad op aangedrongen om de inwoners te betrekken, zie brief (bijgevoegd)

Wij roepen ook u op om deel te nemen aan deze peiling!

De wethouder nodigt nu inwoners uit om mee te doen met een flitspeiling, zie website Duurzamestad.denhaag.nl/doemee.
Wij realiseren ons dat de RES erg complex is voor inwoners (dat is ook de kritiek van BOL) en zullen u dan ook op de hoogte houden van onze bevindingen.

Informatie:
Op de site van Zoetermeer staan de RES stukken.


Bewonersorganisatie Leidschenveen.


 ===