Raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen bouw zonnepark Roeleveenseweg [BOL]

Geplaatst op 12-11-2023 16:12
Bron          

Maandag 30 oktober jl. vond er in Zoetermeer een vergadering van de commissie Plenair, Stad en Samenleving plaats.
Hierin bespraken diverse insprekers het doel van een zonnepark aan de Roeleveenseweg en werden de bedenkingen tegen zo'n zonnepark kenbaar gemaakt. De bewonersorganisatie Leidschenveen werd vertegenwoordigd door Niels Hunck (voorzitter) en Clemens van der Nat (werkgroep leefomgeving). Beide heren spraken namens BOL hun zorgen uit t.a.v. en opofferen van dit groene historische gebied en kwamen ook met alternatieve. Zij vroegen met klem aandacht voor hun motivaties. Via deze link kunt u de vergadering volgen.

===