BOL in gesprek met WarmtelinQ [BOL]

Geplaatst op 30-06-2023 12:50
Bron          

Kortgeleden heeft BOL gesproken met een vertegenwoordiging van WarmtelinQ. Dit bedrijf is een onderdeel van de Gasunie en legt warmtenetten aan in Nederland. Momenteel is een uitbreiding van het  warmtenet uit Rotterdam via een tracé naar Den Haag in voorbereiding. Met deze uitbreiding van het tracé wordt Leiden verbonden. De twee buizen die warm water vervoeren in dit project gaan door onze  woonwijk Leidschenveen. De gekozen route ligt op de grens van het Forepark en Leidschenveen, waarbij de buizen meer aan de kant van het Forepark komen te liggen. Het volledige tracé is te vinden  middels deze link. 

De BOL is in gesprek met WarmtelinQ over verschillende onderwerpen: minimaliseren van overlast tijdens werkzaamheden, de veiligheid van omliggende huizen en de geluidsoverlast minimaliseren van  een pompstation. Ook gaat BOL vragen aan het college om een mogelijke aansluiting op dit net voor Leidschenveen te overwegen. In de gesprekken blijkt dat WarmtelinQ welwillend is de voorstellen van  BOL over de minimalisatie van de overlast mee te willen nemen in de planvorming. Zo is de locatie voor het maken van de pijpleiding die onder de A12 doorgaat verplaatst van de Tiber naar een plek op het  Forepark. Vooral de aanvoer van pijpen en het lassen van deze pijpen kan namelijk een bron van overlast zijn. De pijpleiding onder de Tiber kan alleen aangelegd worden met graafwerkzaamheden. 
De andere leidingdelen worden met boringen aangelegd, waardoor de overlast minimaal zal worden, zo wordt verwacht. WarmtelinQ heeft als bedrijf gelieerd aan Gasunie de veiligheid hoog in het vaandel.  Met name zettingen door ontgraven of boren zal nauwlettend in het oog worden gehouden. De BOL adviseert bedrijven en woningeigenaren te zijner tijd om voor aanvang van de werkzaamheden foto’s te  maken van alle muren, zodat mogelijke schade aantoonbaar is. 

Het project wordt nauwgezet uitgewerkt en later dit jaar zal een vergunningsproces worden gestart waarbij er maar eenmalig bezwaar gemaakt kan worden (er is dus geen ronde van zienswijzen). 

===