Bewoners Leidschenveen in gesprek met de wethouder Kavita Parbhudayal en stadsdeeldirecteur Petra Sevinga .

Geplaatst op 16-01-2022 18:36
Bron           Dick Muijs.


Bewoners Leidschenveen in gesprek met de wethouder. 
Naast jeugd, gezondheidszorg en sport heeft wethouder Kavita Parbhudayal het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg in haar portefeuille. Daarom ging zij in BOL ontmoetingsplek De Huiskamer in gesprek met bewoners om te horen wat er zoal leeft met betrekking tot hun woonomgeving. 

Bewoners die haar wilden spreken hadden zich vooraf aangemeld. Bij deze gesprekken, op gepaste afstand gevoerd door de corona-maatregelen, was ook stadsdeeldirecteur Petra Sevinga aanwezig. 

Parkeer en veiligheid:
Er werden onder meer vragen gesteld over een onveilige verkeerssituatie door bussen en vrachtauto’s die geparkeerd staan bij de British School, doorgaand verkeer en snelheid, voetpad/fietspad in de Jacobsmantelstraat, parkeeroverlast van witte busjes langs de vrouw Avenweg. 

Overlast:
De wethouder werd ook op de hoogte gesteld van ergernis over kattenpoep in de tuinen, vervuiling in de buurt, afval op straat, en wordt er niet opgeruimd in de hondenuitlaatplek aan de Jacobsmantelstraat. Ook werd er verzocht om een hek te plaatsen tussen losloopgebied en het drukke fietspad rondom het honden uitlaatgebied langs de Vrouw Avenweg/Philippus Uythovenpad. 

Algemeen:
Er werd haar de vraag gesteld aan welke door de gemeente gestelde regels met betrekking tot het parkeerterrein bij winkelcentrum Leidschenveen dient de ASR zich te houden?  Ook werden er mogelijkheden aangevoerd hoe Leidschenveen nog gezelliger en leuker gemaakt kan worden, en willen bewoners  activiteiten gaan organiseren in een leegstand pand in Leidschenveen 
Ook kreeg zij de vraag hoe het zit met de gewenste terugkoppeling over subsidieaanvraag voor het opzetten van sporten voor mensen die herstellende zijn van ernstige ziektes en kwetsbare ouderen, en iemand met een stichting verzocht haar om tips.

Reacties: Yvonne: één van de vragenstellers: ‘het was een prettig gesprek, kreeg het gevoel dat er naar je wordt geluisterd, en ook Wil vond het gesprek een buitengewoon positief verloop hebben. Wethouder Kavita desgevraagd: ‘bewoners zijn heel goed op de hoogte van wat er in hun wijk gebeurt. Tijdens de persoonlijke gesprekken proberen we samen naar een oplossing te zoeken’. 

 ===