Reactie BOL : komst van een tijdelijke locatie aan de Henri Faasdreef voor de huisvesting van mensen Beschermd Wonen in Leidschenveen.

Geplaatst op 07-12-2020 11:21
Bron          


Recent zijn wij als Bewonersorganisatie Leidschenveen door de gemeente Den Haag geďnformeerd over de komst van een tijdelijke locatie aan de Henri Faasdreef voor de huisvesting van mensen uit Beschermd Wonen, met multi-problematiek op gebied van psychiatrie, verslaving e.d., alsmede voor een aantal ‘economisch daklozen’, die wachten op een eigen woonplek. Net als met de eerdere komst van de zogenoemde corona- zorglocatie, begrijp ik dat deze beslissing van de gemeente niet bij iedereen in goede aarde zal vallen en een hoop vragen doet rijzen. Daarom vind ik het van belang deze reactie namens de BOL te schrijven.

Naar wij begrijpen is dit besluit van de gemeente Den Haag ingegeven door een groot tekort aan geschikte woonplekken voor deze groep elders in de stad, in combinatie met de moeilijkheden die de corona-situatie met zich meebrengt in de huisvesting van deze groep mensen. Deze locatie is door de gemeente aangewezen voor maximaal anderhalf jaar totdat er een nieuwe locatie in Loosduinen is gerealiseerd. Het gaat volgens de gemeente om minimaal 70 en maximaal 100 woonplekken onder begeleiding van het Leger des Heils. Belangrijk hierbij vinden wij dat het toezicht op de locatie, de begeleiding van bewoners en beveiliging op en om het terrein 24/7 aanwezig is. Ook begrijpen wij van de gemeente dat de bewoners begeleid worden door professionals van het Leger des Heils en dit op de oude locatie in het Laakkwartier bijna nooit tot overlast heeft geleid. Aan het einde van de dag gaat het om kwetsbare mensen gaat die vaak al een zwaar leven achter de rug hebben en die onder begeleiding structuur en geborgenheid krijgen in een huiselijke omgeving. 

Gelet op de nabijheid van het winkelcentrum en de randstadrail-halte, kunnen wij ons voorstellen dat er desondanks toch overlast ervaren wordt door omwonenden. Mocht dit concreet het geval zijn, dan hoop ik dat dit door u gemeld wordt. 

Uiteraard heeft iedereen de vrijheid om de eigen mening te uiten en kritisch te zijn, dat is gelukkig eigen aan onze vrije samenleving. Echter zijn er in deze ook grenzen aan de netheid en betamelijkheid en wil ik via deze graag oproepen om deze discussie hierover op een fatsoenlijke en respectvolle manier met elkaar te voeren.

Als BOL houden wij de situatie nauwlettend in de gaten en blijven wij in goed contact met de gemeente, opdat mogelijke overlast, voor zover deze er is, tot een minimum beperkt blijft. Ook zijn wij in gesprek met de gemeente om te kijken of er een (digitale) informatiebijeenkomst georganiseerd kan worden, waar bewoners vragen kunnen stellen en zorgen kunnen uiten. 

Niels Hunck
Voorzitter
Bewonersorganisatie Leidschenveen

 ===