Nieuwe penningmeester BOL.Bestuur Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL)is weer compleet.

Geplaatst op 15-01-2020 10:24
Bron          

Bestuur Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL)is weer compleet.

Bestuur van BOL bestaat volledig uit vrijwilligers.
In november is de nieuwe Voorzitter hr Niels Hunck benoemd en toegetreden tot bestuur.
 Hr Niels Hunck was al enkele maanden actief als interim voorzitter .

Vanaf 1 januari 2020 is de hr Igor v d Heijden  als penningmeester benoemd.

Wij danken mevr Tiny v d Harst die het bestuur gaat verlaten. Zij heeft vele jaren een grote bijdrage geleverd aan BOL zowel als penningmeester als wel aan  mee organiseren van activiteiten.

BOL is zeer verheugd dat bestuur weer compleet is en we gaan 2020 met een voltallig bestuur weer ons uiterste best doen voor Leidschenveen..

Bewonersorganisatie Leidschenveen.

*****