Moeten er voor pubers meer voorzieningen komen in Leidschenveen? Wat zou er moeten gebeuren?

Geplaatst op 14-01-2020 10:42
Bron          

Er wordt momenteel in veel  plaatselijke kranten melding gemaakt dat Leidschenveen/Ypenburg extra voorzieningen nodig zou hebben. 
Bijvoorbeeld Jeugdhonk pubers.
We hebben natuurlijk ' T Plekkie maar is dit voldoende?.

Waar is behoefte aan in de wijk?

Geldt dit voor alleen voor Ypenburg of ook Leidschenveen?
Denkt u dat BOL hier iets kan betekenen?
Verschillende politieke partijen besteden er momenteel aandacht aan.
Uw bijdrage is welkom.


*****

AD meldt:

Vanuit Vinex-wijk Leidschenveen-Ypenburg komen steeds meer signalen dat jonge gezinnen uit de wijken verdwijnen en dat bewoners overlast hebben van jongeren. Jongeren zelf zeggen dat er te weinig te doen is voor hen. De kinderen die in de destijds nieuwe wijk kwamen wonen, zijn de pubers van nu. Reden voor Richard de Mos om het probleem van de verminderde leefbaarheid en het schrale aanbod voor pubers aan te kaarten bij het Haagse stadsbestuur.

"De verwachting is dat menig dependance van basisscholen de komende tijd afgestoten gaat worden. Kinderopvangorganisatie Up sloot al een locatie in de wijk. De gemeente zou hier een kans moeten zien om, eventueel in samenwerking met een ondernemer, een jeugdhonk voor jongeren te creŽren, zodat zij niet langer op straat hoeven rond te hangen om elkaar te ontmoeten", aldus Hart voor Den Haag voorman Richard de Mos.   

Hart voor Den Haag neemt de klachten over de verminderde leefbaarheid in de wijk serieus en wil dat de gemeente in kaart brengt hoe het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg in de toekomst wat gezelliger en levendiger wordt.

De Mos: "Wat is nu precies de visie VVD-stadsdeelwethouder Parbhudayal? Zijn er gesprekken met bewoners en ondernemers over de toekomstige invulling van het stadsdeel en zo ja wat zijn de uitkomsten daarvan? Bij een wijk die zulke demografische ontwikkelingen doormaakt zou je toch wat meer regie van het stadsbestuur verwachten. Niet alleen op het gebied van de actuele problematiek rondom pubers, ook op het gebied van de nadere vergrijzing. Hoogleraar sociale demografie Latten stelt in het vooruit denken dat van huidige basisschoollocaties straks complexen voor groepswonen voor senioren kunnen worden gemaakt. Hoe ziet het college dat?"

De partij heeft schriftelijke vragen gesteld.


******