De werkgroep Verkeer houdt zich bezig met verkeersproblematiek in ons  Leidschenveen. 

In deze werkgroept is onze aandacht gericht op het veiliger maken van de buurt en dan met name op de plaatsen waar regelmatig ongelukken gebeuren.
 

17-6-2020
Om de doorstroming te verbeteren A4 , neemt de minister binnenkort een besluit over de uitbreiding van de A4 langs Leidschenveen. Laat horen wat u vind.
Uitbreiding A4 artikel  en zienswijze  door BOL HIER


17-5-2020
De A4 krijgt er een behoorlijk aantal rijbanen bij. U kunt plannen inzien en reageren. Lees meer Uitbreiding A4, antwoorden van Rijkswaterstaat zijn binnen op vragen die BOL eerder gesteld heeft. Lees meer 
 ===Laan van Leidschenveen heeft onze aandacht. Meerdere lichte maar ook zeer ernstige verkeersongelukken. Gemeente Den haag heeft beloofd dit serieus aan te gaan pakken.
 ===

Verkeerskruispunt Oude Middenweg bij de Gamma, fietspad heeft tevens onze aandacht. Op korte termijn worden hier geen verbeteringen verwacht.
 ===


Leidschenveen heeft te maken met parkeerproblematiek,  zeker in centrum van Leidschenveen  en De Lanen zijn er veel te weinig parkeermogelijkheden.
De parkeerproblematiek in De Lanen is al een langlopend dossier en de meningen van de bewoners over mogelijke oplossingen staan vaak lijnrecht tegenover elkaar staan.
Er is in 2019 een draagvlak onderzoek gedaan of betaald parkeren zou kunnen werken. De uitkomst was negatief. Bewoners hebben in meerderheid aangegeven geen vergunningstelsel te willen. Dus geen betaald parkeren in de wijk De Lanen.

21-2-2020
Resultaten draagvlakonderzoek invoering betaald parkeren in de wijk De Lanen. De enquête was bindend bij een reactie van 35% van het aantal huisadressen in De Lanen. De opkomst was echter veel hoger.
Betaald parkeren komt er niet. verslagje  Lees meer 
Draagvlakonderzoek resultaten.

14-11-2019
Draagvlakonderzoek parkeervergunningsysteem De Lanen/Leidschenveen. Lees meer.

17-9-2019
Overleg met wethouder Robert van Asten over de aanpak van een draagvlakonderzoek parkeervergunningensysteem De Lanen. Lees meer 

25-1-2019
Parkeren blijft een groot probleem in de Lanen, er moet nu snel een oplossing komen. Lees meer

10-10-2017
Gemeente Den Haag houdt parkeertellingen in de Lanen. Lees meer 
 ===


Een nieuwe Randstadrailhalte Houtkade is al een wens vanaf 2002. Momenteel is het weer actueel door de aanleg van de NieuweDriemanspolder die dit jaar 2020 gereed zal zijn. Men verwacht hier veel bezoekers dus een Randstadrailhalte is hier nodig..
Momenteel is BOL zeer actief om dit onder de aandacht te brengen.
 ===