Draagvlakonderzoek parkeervergunningsysteem De Lanen/Leidschenveen

Geplaatst op 14-11-2019 12:46
Bron           BOL

De bewoners van De Lanen in Leidschenveen zullen uiterlijk 20 november 2019 een brief ontvangen van de gemeente met het verzoek om deel te nemen aan een draagvlakonderzoek voor het invoeren van een parkeervergunningsysteem en het daarvoor gevoegde enquêteformulier in te vullen.

Op 12 november 2018 heeft Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) een verzoek ingediend bij de gemeenteraad en het College B&W Den Haag om een draagvlakonderzoek te organiseren in De Lanen voor het invoeren van een vergunningsysteem voor betaald parkeren in de openbare ruimte. 

Op 16 juli 2019 heeft er op initiatief van de Directeur Stadsdeelkantoor Leidschenveen/Ypenburg mevr. Sevinga een overleg plaats gevonden tussen de verantwoordelijke wethouder Robert van Asten en vertegenwoordigers van diverse Diensten van de gemeente met een aantal individuele bewoners van De Lanen en vertegenwoordigers van de BOL. Het thema van dit overleg was niet zozeer of het parkeerbeleid of de parkeernormen van de gemeente correct zijn, of dat er te weinig parkeerplaatsen zijn in de openbare ruimte, maar wel dat er een eerlijkere en evenwichtigere verdeling moet worden bewerkstelligd van de beschikbare parkeerplaatsen. De uitkomst van dit overleg was, dat de bewoners dit al sinds jaar en dag onderling niet met elkaar kunnen regelen en er enige ‘druk’ van de gemeente bij nodig is. De gemeente zou dat kunnen doen met behulp van een parkeerverguningsysteem, maar dan wel als blijkt dat een meerderheid van de betreffende bewoners dat wenst.

 De gemeente zal dat nu gaan onderzoeken via deze enquête. 

De gemeente acht de enquête bindend bij een reactie van 35% van het aantal huisadressen in De Lanen. De sluitingsdatum van dit onderzoek is gesteld op 12 december 2019.

Over de resultaten van het onderzoek zult op huisadres worden ingelicht en tevens door een nieuwsbericht op de website van BOL. 

*******