Wordt weer hard gewerkt in het Voedselbuurtbos GeuzeGroen in de Nieuwe Driemanspolder in Leidschenveen

Geplaatst op 21-02-2022 12:11
Bron          


De geboorte en groei van Voedselbuurtbos GeuzeGroen
In de Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschenveen en Zoetermeer veranderde in 2021 een kale kleivlakte in een pril voedselbos. Onder leiding van initiatiefneemsters Astrid van Beek en Klaartje Jaspers hielpen vele vrijwilligers mee aan de realisatie van dit prachtige project. Hieronder een kort verslag van wat er tot nu toe is gebeurd.

Sinds maart zijn er honderden bomen en struiken geplant en zijn er wadi’s en poelen uitgegraven in de zware klei. Houtwallen, takkenrillen en een Zeeuwse haag rondom het perceel moeten het plantgoed beschermen. In het wormenhotel wordt hard gewerkt om gft afval in voedzame compost om te zetten.

Monitoren biodiversiteit
Wie planten kent, weet dat ze je van alles kunnen vertellen. Volgens de meetmethode van Voedseluithetbos.nl maakten we in juni plots rondom een een kleipeer, kers en walnoot in het beestenbos, en een kers, tamme kastanje en avocado in het buurtbos. Natuurlijk is de kans dat die laatste exoot er over een paar jaar nog staat minder groot, maar wij zijn optimistisch en dode bomen tellen ook. 

Data delen
In die plots benoemden en telden we de planten in de kruidlaag, maten we de bomen die al groter dan 1.30 waren, en namen testjes van de grond op 20 cm diep. In de herfst hebben we ook de bodembeestjes geteld. Deze onderzoekjes gaan we elk jaar herhalen, zodat we onze resultaten kunnen vergelijken met die van andere voedselbossen. Ook Waarneming.nl zal één van de instrumenten zijn, die gebruikt gaan worden voor het monitoren van de natuurontwikkeling in het Voedselbuurtbos.

Hard en alkalisch
Terug naar die planten.. eigenlijk bevestigden ze vooral wat de bosbouwstudenten van InHolland ons ook al hadden verteld: onze grond is op veel plekken alkalisch (de hopklaver was er heel duidelijk over), en bovendien is ze sterk verslempt met slechte drainage, bevestigden de kamille, weegbree, boterbloem en het kleine hoefblad. De grond is compact, meldden ook de distels. 


Heldhaftige helpers
Gelukkig zijn al deze planten al hard bezig die situatie te verbeteren: op veel plaatsen stonden ze al ruim 70 centimeter hoog! Met hun wortels doorboren ze onze dichte klei en maken ze de grond klaar voor volgende generaties, die straks letterlijk kunnen profiteren van de wegen die deze pioniers vast voor hen gebaand hebben. Door hun heldhaftige voorwerk hebben nieuwkomers straks meer lucht en water, zodat er weer ruimte komt voor soorten die het nog niet redden op de huidige grond. Deze soorten kunnen dan gebruik maken van de nutriënten uit de afgestorven wortels en alle micro-organismen die hun voorgangers hebben helpen huisvesten. We zijn benieuwd welke nieuwe soorten we de komende jaren mogen verwelkomen!

Vleermuiskasten
Het Vleermuis Platform Zoetermeer kwam tijdens hun nulmeting tot een leuke ontdekking: er zijn nu al vier soorten: de gewone en de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de laatvlieger! Om het aantal en soorten nog te laten toenemen zijn er hoge bomen geplant en twee vleermuiskasten geplaatst. 

Er zijn een flink aantal paden met de zeis dwars door onze ruige kruidlaag gemaaid. Momenteel zijn we druk bezig deze paden te voorzien van houtsnippers, zodat er schimmelnetwerken dwars door het bos ontstaan, waar het bodemleven weer van profiteert. 

Nieuwsgierig? Kom eens kijken tijdens een meewerkdag en houdt onze nieuwsbrief en de agenda op www.GeuzeGroen.nl in de gaten voor de laatste informatie en activiteiten. 

 ===