Den Haag komt met actieplan om wapenbezit en steekincidenten tegen te gaan.

Geplaatst op 17-12-2020 14:35
Bron           Gemeente Den Haag


Den Haag komt met actieplan om wapenbezit en steekincidenten tegen te gaan

Wapens zijn verboden en wapenbezit onder jongeren is daarom niet normaal. Toch is Den Haag opgeschrikt door meerdere ernstige steekincidenten met als dieptepunten vorig jaar december het dodelijke steekincident in Laak en deze zomer op Scheveningen. Gemeente, middelbare scholen, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken in het kader van een landelijk actieplan nauw samen om jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en -gebruik en dit verder terug te dringen. Daarom is het ‘Haags Actieplan wapens en jongeren 2020-2022’ opgesteld.

Burgemeester Jan van Zanen: “Het bezit van steekwapens levert gevaarlijke situaties op met grote gevolgen voor slachtoffers, jongeren, ouders en bewoners. In Den Haag moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Wapenbezit kan en mag nooit als normaal worden gezien.”

Aanpak problematische (jeugd)groepen
De politie en het Openbaar Ministerie treden op bij incidenten met wapens. In samenwerking met de politie, jongerenwerkers, scholen én jongeren wordt ingezet op preventie: zo wordt een bewustwordingscampagne ontwikkeld. Hiernaast komen voorlichtingsbijeenkomsten en -activiteiten voor ouders. Ouders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en worden daarom meer betrokken. Ook worden er huisbezoeken afgelegd bij (ouders van) problematische jeugdgroepen om verder afglijden richting criminaliteit te voorkomen.

Brede aanpak
Het ‘Haags actieplan wapens en jongeren’ heeft als doel om het aantal steekincidenten met een kwart te verminderen. Met twaalf acties wordt de problematiek van wapenincidenten aangepakt. De focus van de aanpak ligt vooral op minderjarigen en jongeren. Het probleem vraagt om een brede aanpak waarin maatregelen op het gebied van veiligheid, onderwijs en zorg goed op elkaar zijn afgestemd.

Zorgelijke ontwikkeling
Het aantal steekincidenten in Nederland, en ook in Den Haag, is in de afgelopen jaren gestegen. Afgelopen jaar is vooral het aantal minderjarigen (12-17 jaar) dat betrokken is bij steekincidenten sterk toegenomen (121%). Veel jongeren dragen een wapen uit angst en gevoel van onveiligheid. Ook vinden veel jongeren het ‘stoer’ om een wapen te bezitten. Maar een kleine groep heeft doelbewust en wapen bij zich. Het bezit van een wapen leidt, vooral in panieksituaties, eerder tot gebruik hiervan. 

We  hebben  helaas kunnen constateren dat ook in  Leidschenveen afgelopen jaar enkele steekpartijen hebben plaatsgevonden.

Meer informatie
RIS 307307 Haags Actieplan wapens en jongeren 2020-2022
Kabinet en gemeenten pakken wapenbezit jongeren aan 

 ===