Speciaal voor inwoners van Den Haag met een laag inkomen biedt de gemeente Den Haag vanaf januari 2021 de Haagse zorgverzekering aan.

Geplaatst op 11-11-2020 10:35
Bron           Gemeente Den Haag


Haagse zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen.

Speciaal voor inwoners van Den Haag met een laag inkomen biedt de gemeente Den Haag vanaf januari 2021 de Haagse zorgverzekering aan via zorgverzekeraar VGZ . Door exclusieve samenwerking met VGZ verandert er in het aanbod van de verzekering niet veel voor verzekerden. Zij blijven verzekerd van uitgebreide zorg.

De gemeente en VGZ willen zo dat de zorg voor alle inwoners met een laag inkomen toegankelijk blijft. Inmiddels maken 55.000 inwoners met een laag inkomen (maximaal 150 procent van de bijstandsnorm) gebruik van de huidige Haagse zorgverzekering. De nieuwe zorgpremies worden vanaf 12 november bekend gemaakt waarna vanaf 16 november iedereen weer kan overstappen naar een andere zorgverzekering.

Wethouder Bert van Alphen (Sociale Zaken): "Ik ben blij dat het weer gelukt is om een goede collectieve zorgverzekering voor minima te realiseren. Met de Haagse zorgverzekering bij VGZ willen we laagdrempelige toegang tot zorg realiseren en ervoor zorgen dat inwoners met een laag inkomen in staat zijn om de gemaakte zorgkosten te betalen én tegemoetkomen aan hun zorgbehoefte. De Haagse zorgverzekering draagt bij aan het voorkomen van schulden en het stimuleren van een betere gezondheid."

Speciale aandacht voor dak- en thuislozen.
De nieuwe Haagse zorgverzekering heeft ook speciale aandacht voor dak- en thuislozen. Samen met VGZ willen we de toegang tot zorgverlening realiseren en beter afstemmen op hun behoeften, zodat zij eerder geholpen worden met passende zorg. Onder andere door zorg en maatschappelijk aanbod naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Daarbij gaan wij nauwer samenwerken met het dak- en thuislozenloket en is de ambitie om deze groep sneller te helpen en ervoor te zorgen dat administratieve belemmeringen niet beperkend mogen zijn voor het ontvangen van zorg.

Verzekering voor een hoge én lage zorgvraag.
De  Haagse zorgverzekering biedt vanaf 2021 twee zorgpakketten aan: het uitgebreide VGZ Den Haagpakket en het VGZ Den Haagpakket Compact. Met deze pakketten kunnen we meer mensen bereiken.

"VGZ wil zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor alle Nederlanders. Juist ook voor mensen die het financieel zwaarder hebben of te kampen hebben met gezondheidsproblemen. Wij zijn groot voorstander van collectieve gemeentepolissen. De verlenging van ons exclusieve contract met de gemeente Den Haag biedt grote kansen om meer van onze verzekerden nóg beter te helpen. En doordat we nu ook het compact pakket aanbieden, voorzien we nog beter in de behoeften van de doelgroep", zegt Cas Ceulen (Coöperatie VGZ).

Het uitgebreide VGZ Den Haagpakket is er voor inwoners die regelmatig of veel zorg nodig hebben. Inwoners die nu verzekerd zijn bij de Haagse zorgverzekering kunnen in dit pakket van dezelfde zorg gebruik blijven maken en hebben dezelfde voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat het eigen risico en de eigen bijdrage volledig meeverzekerd is. Hiermee voorkomen we onverwachte rekeningen en bijbetalingen voor burgers. Wij weten dat zij vaker gebruik maken van aanvullende zorg, en daar sluit deze verzekering op aan. Daarnaast betaalt de gemeente, afhankelijk van de financiële situatie, ook mee aan de premie.

Voor inwoners die minder zorg gebruiken bieden we een nieuw pakket aan: het VGZ Den Haagpakket Compact. Met dit pakket betaalt de verzekerde minder premie, maar zijn er ook minder en lagere vergoedingen. Ook is het eigen risico niet meeverzekerd en de gemeente betaalt niet mee aan de premie.

Voorkomen van schulden en gezondheidsproblemen
Met de Haagse zorgverzekering bij VGZ willen we laagdrempelige toegang tot zorg realiseren en ervoor zorgen dat inwoners met een laag inkomen in staat zijn om de gemaakte zorgkosten te betalen én tegemoet te komen aan hun zorgbehoefte. Daarnaast ondersteunt de Haagse zorgverzekering bij het voorkomen van schulden en het stimuleren van een betere gezondheid. Dit doen we door de toegang naar preventieve gezondheidstrajecten uit de stad te verbeteren. Deze bieden bijvoorbeeld hulp bij meer bewegen of stoppen met roken aan.

Wij ondersteunen inwoners.
De gemeente en VGZ willen inwoners zo goed mogelijk informeren over de inhoud van de pakketten en het overstappen. Daarom organiseert de gemeente de workshop ‘Uw zorgverzekering en het eigen risico’ online en indien mogelijk ook live. Hierin wordt uitgelegd wat het eigen risico inhoudt en waar men voor verzekerd is. Daarnaast ontvangen de gemeente en VGZ inwoners of verzekerden met vragen aan balies op verschillende locaties in Den Haag én vanwege corona is het ook mogelijk om te videobellen met VGZ. De gemeente en VGZ kijken naar de mogelijkheden om een live stream via Facebook te organiseren om inwoners de gelegenheid te geven om op een laagdrempelige manier vragen te stellen over de zorgverzekering.     

Meer informatie

 ===