Voorzitter BOl gaat in op meerdere reacties omtrent verhuizing zorglocatie Coronadorp in Leidschenveen.

Geplaatst op 24-08-2020 13:05
Bron          


Dank voor uw berichtjes en betrokkenheid bij onze wijk. Graag ga ik  met dit schrijven in op meerdere  reacties van bezorgde bewoners, voor zover als dat wij als BOL betrokken zijn bij de verplaatsing van deze zorglocatie.

Allereerst wil ik benadrukken dat wij niet degene zijn die hierover een besluit genomen hebben, dat is het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag. Deze besluitvorming is dan ook autonoom door het college genomen, hetgeen waar wij verder niet bij betrokken zijn. Dat gezegd zijnde, worden wij wel door de gemeente geïnformeerd en op de hoogte gehouden over deze besluitvorming. Wij fungeren als een soort eerste aanspreekpunt om inwoners van onze wijk te informeren en zaken te signaleren wanneer er overlast ervaren wordt door bewoners.

Goed om te weten is dat er geen dak- en thuislozen gehuisvest zullen worden zonder indicaties van corona. Van de huidige locatie bij ADO hebben we begrepen dat er tot op heden slechts één persoon opgenomen is. Tot nog toe is er geen sprake geweest van enige overlast, mede doordat er 24/7 uur toezicht is op deze mensen, hetgeen de gemeente ook toegezegd heeft. De locatie wordt omheind door festival hekken en er zal een portier aanwezig zijn, waardoor enige overlast zo veel als mogelijk vermeden wordt.

Als BOL houden wij de situatie nauwlettend in de gaten en blijven wij in goed contact met de gemeente, opdat mogelijke overlast, voor zover deze er is, tot een minimum beperkt blijft. Wij menen dat wij als gemeenschap dak- en thuislozen niet zomaar aan hun lot over kunnen laten. Daarbij is het wel belangrijk te vermelden, hetgeen ik ook bij de gemeente aangegeven heb, dat deze maatregel tijdelijk is en blijft. Als wijk zijn wij solidair met zij die in nood zijn en samen komen we sterker uit deze situatie. Mocht er desondanks wel sprake zijn van enige overlast, dan hopen wij dat u dit concreet per geval wilt melden, opdat we dit aan de gemeente kunnen communiceren wanneer nodig.

Hopende hiermee uw reacties beantwoord te hebben.

Niels Hunck
Voorzitter
Bewonersorganisatie Leidschenveen 

 ===