Uitkomsten onderzoek wateroverlast Leidschenveen.

Geplaatst op 02-07-2020 11:26
Bron          


Uitkomsten onderzoek wateroverlast Leidschenveen

Een kwart van de bewoners uit Leidschenveen heeft meegewerkt aan een online enquête over wateroverlast in de wijk. Hieruit komt dat bewoners nog onvoldoende bereid zijn om zelf te investeren in maatregelen om overtollige regenwater op te vangen. 

De resultaten van deze enquête worden meegenomen in het onderzoek. Bewoners kunnen gebruik maken van verschillende subsidiemogelijkheden om zelf maatregelen te nemen tegen wateroverlast. Deze subsidies worden aangeboden door de gemeente Den Haag en door het Hoogheemraadschap van Delfland. Zie: 

Waarom onderzoek naar wateroverlast in Leidschenveen?
In de ruim 20 jaar dat Leidschenveen bestaat is er nog nooit vanuit de gemeente gevraagd naar de mening van de bewoners. Wel zijn vaak klachten ontvangen van bewoners over wateroverlast, stank en verzakkingen. Met dit onderzoek wil de gemeente Den Haag achterhalen hoe bewoners denken over wateroverlast, water op straat en maatregelen die getroffen kunnen worden. Deze meningen, belangen en draagvlak van bewoners zijn nu bekend.

 ===