Milieuonderzoek naar aanpassingen A4 onvoldoende.

Geplaatst op 10-04-2020 10:52
Bron           Omroepwest

Milieuonderzoek naar aanpassingen A4 onvoldoende.

Omroepwest.nl  meldt : "
 Het rapport over milieugevolgen van de verbreding en de verdiepte ligging van de A4 is niet voldoende om een goede beslissing te kunnen nemen. Dat zeggen de deskundigen van de commissie m.e.r. De commissie adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten voordat het ministerie een beslissing neemt over grote projecten. Volgens de m.e.r. is aanvullend onderzoek nodig voor er een advies uitgebracht kan worden over de geplande aanpassingen van de snelweg.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leidschendam graag gedeeltelijk verbreden voor een betere doorstroming. Daarnaast moet de snelweg tussen Leiden en het Ringvaartaquaduct in een tunnelbak komen te liggen, waardoor er minder overlast voor de omgeving is.

Voordat het ministerie hier een beslissing over neemt moet een rapport opgesteld worden met daarin de effecten op het milieu. Uit het nu opgestelde rapport blijkt volgens de commissie m.e.r. nog niet of de doelstellingen voor de doorstroming en de verkeersveiligheid worden behaald met het voorstel. Dit geldt niet alleen voor de A4, maar ook voor de andere wegen in het gebied.

Wachten met vaststellen plan
Volgens het rapport zal de doorstroming verbeteren door de verbreding en verdieping van de weg, maar omdat er ook meer verkeer wordt verwacht blijven er problemen met de doorstroming bestaan.

De commissie adviseert de opstellers van het rapport dan ook om duidelijk te maken of met de aanpassingen aan de weg wordt voldaan aan de doelstellingen en vraagt de minister te wachten met het vaststellen van het plan totdat het nieuwe rapport er is. Alleen dan kan het effect op het milieu volgens de commissie volledig meegewogen worden."

Wellicht krijgen we nu ook hogere en langere geluidsschermen langs Leidschenveen, terwijl dit nu niet nodig was om aan de regels te voldoen...

***