Resultaten draagvlakonderzoek invoering betaald parkeren in de wijk De Lanen. Betaald parkeren komt er niet.

Geplaatst op 21-02-2020 12:56
Bron          


Resultaat De Lanen
Uit de vele reacties van de bewoners die volgden op het draagvlakonderzoek blijkt een grote weerstand tegen het invoeren van betaald parkeren. Dit vertaalt zich ook in het hoge responspercentage (ruim 50%) waarbij een grote meerderheid van de bewoners zich tegen de invoering van betaald parkeren uitspreekt. Dit wordt ook onderschreven door de vele signalen via diverse social media waarbij bewoners zich uitspreken tegen het invoeren van betaald parkeren.

Zoals in de brief van 12 november 2019 is aangegeven wordt de uitslag van het draagvlakonderzoek als bindend beschouwd bij een respons van 35% of hoger. Daarom zal in de wijk De Lanen geen betaald parkeren ingevoerd worden.