Plannen uitbreiding A4! BOL heeft eerder dit jaar een zienswijze ingediend bij Rijkswaterstaat over de uitbreidingsplannen van Rijswaterstaat (RWS) voor de A4.

Geplaatst op 24-12-2019 13:49
Bron          

Plannen uitbreiding A4!

BOL heeft eerder dit jaar een zienswijze ingediend bij Rijkswaterstaat over de uitbreidingsplannen van Rijswaterstaat (RWS) voor de A4. In deze zienswijze op de uit te voeren Milieu Effecten Rapportage heeft BOL aandacht gevraagd voor het onderzoeken van de impact van het extra auto verkeer op de geluidsoverlast en luchtkwaliteit van onze wijk. Met name het vrachtverkeer zal toenemen als de Blankenburg tunnel klaar is en de A4 direct verbonden is met de Maasvlakte.    

Op 17 december jongstleden is hierover een gesprek geweest tussen BOL en Rijkswaterstaat. Na een korte toelichting door RWS over de uitbreidingsplannen (zie bijgevoegde voorlichtingsbrochure) werd duidelijk dat het project de gehele A4 omvat die langs onze wijk loopt.

 In de plannen worden bijvoorbeeld aan de kant van Leidschendam 5 meter hoge nieuwe geluidschermen geplaatst, terwijl aan onze kant die 3 tot 4 meter hoog worden. BOL heeft aangegeven dat er zorgen zijn over de reflectie van het hoge scherm aan de kant van Leidschendam op het geluid van de A4 in onze wijk. Tevens laten de plannen zien dat er geen geluidschermen worden geplaatst ten zuiden van de N14, omdat de gebouwen van het Forepark voldoende afscherming moeten geven. BOL heeft aandacht gevraagd voor de grote gaten tussen de gebouwen en de aangeven dat het geluid vooral daar diep in de wijk kan doordringen.

 Rijkswaterstaat is vooral opzoek naar zogenoemde ‘meekoppel-kansen’ waarbij tijdens de verbreding tevens gekeken kan worden naar fietspaden en ecologie. Zo wordt bijvoorbeeld tussen het Forepark en het Prins Claus plein het aantal bomen sterk uitgebreid.  Bewoners worden uitgenodigd om voorstellen te doen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren die passen bij de uitbreidingsplannen van de A4. Een hoge snelheid fietspad voor speed-pedelecs tussen R’dam-Den Haag en later ook naar A’dam zou een mooie meekoppel-kans kunnen zijn.

 
Tevens heeft BOL aandacht gevraagd voor de N14 die de wijk verbindt met Leidschendam en haar nieuwe Mall.

De in de plannen voorgestelde verdiepte kruisingen lijken geen oplossing te zijn voor de grote (verwachte) toename van het verkeer richting de Mall. Rijkswaterstaat verwacht dat betere vraag gestuurde stoplichten op deze kruisigen tussen de tunnels files kunnen voorkomen. BOL ziet wel een meekoppel-kans voor een fietspad die de Mall rechtstreeks met onze wijk verbindt.*****