Stadsgesprek Duurzaamheid 14 mei 2013

Geplaatst op 16-05-2013 19:31
Bron          

Het Stadsgesprek Duurzaamheid werd gehouden in de Nieuwe Kerk, Den Haag. Het Stadsgesprek is een onderdeel van de Week van de Duurzaamheid in Den Haag van 13 t/m 19 mei 2013.Eerder was al het kantoor van Duurzaam Den Haag (www.duurzaamdenhaag.nl) geopend op adres Brouwersgracht 2. De doelstelling van Den Haag m.b.t. duurzaamheid is om in 2040 een energie-neutrale stad te zijn, waarbij werd opgemerkt, dat de gemeente-instellingen dat in 2012 al waren: nu de bedrijven en bewoners van Den Haag nog!

 Onderstaand een korte impressie van het Stadsgesprek:

Gastheer was wethouder Duurzaamheid dhr. Rabin Baldewsing; gastvrouw was wethouder Onderwijs en Dienstverlening mevrouw Ingrid van Engelshoven.

Het thema van het Stadsgesprek was “Duurzaamheid en (bewoners)participatie”.

Er waren ruim 250 deelnemers uit alle stadsdelen. Er waren helaas maar 5 deelnemers uit Leidschenveen.

De avond werd aan elkaar gepraat door Joost Karhof, bekend van NOS Nieuwsuur.

Mevrouw Van Engelshoven gaf een inspirerende toespraak.

Het Stadsgesprek werd leuk afgesloten door Sjaak Bral.

De avond werd afgesloten met een “netwerkborrel”.

Er waren vooraf 6 ferme stellingen geponeerd, waarover af en toe een levendige discussie plaatsvond tussen Joost Karhof en de 3 panelleden mevrouw Fleur de Bruijn (Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van T-Mobile), mevrouw Petra Delsing (Directeur Dienst Stadsbeheer) en dhr. Gerd-Jan Otten (Voorzitter Buurtinitiatief “Duursaam Benoordenhout”).

Wethouder Baldewsing poneerde de stelling: “Het MKB Den Haag moet ondernemersverenigingen verplicht collectief laten verduurzamen”. Hoewel milieubeheer, dat via wetgeving verplicht is, kostenverhogend werkt, was een meerderheid van de deelnemers het er mee eens om de huidige vrijwillige verduurzaming van bedrijven ook verplicht te stellen.

Panellid mevrouw Fleur de Bruijn verdedigde de stelling “Mobiel internet maakt Nederland duurzamer”. Zij verdedigde dit, omdat het internet de mogelijkheid biedt om minder zakelijk te reizen en hierdoor brandstof te besparen en luchtverontreiniging te verminderen. Zij merkte op, dat T-Mobile op dit gebied duidelijk een stijgende omzet waarneemt. De zaal reageerde met de vraag wanneer de gesprekstarieven gaan verminderen. Zij antwoordde, dat de hogere winst in T-Mobile wordt geinvesteerd voor verbetering van de faciliteiten.

Panellid dhr Gerd-Jan Otten merkte op, dat de duurzame maatregelen van de bewoners van Benoordenhout toch het “leuke” neveneffect hebben van een aanzienlijke verlaging van de energierekening (bij hem ca 300 euro/jaar). Je moet de maatregelen wel treffen voor verlaging van het gasverbruik!

De Dienst Milieu van Gemeente Den Haag poneerde de stelling: “Iedereen heeft recht op zonne-energie! Daarom moeten gemeenten, kerken, musea en ziekenhuizen hun daken beschikbaar stellen aan bewoners, die zelf geen zonnepanelen op hun woning kunnen plaatsen”. Wethouder Baldewsing ondersteunde deze stelling van harte en meldde vol trots, dat hij het 1000ste zonnepaneel had geplaatst op het dak van de voormalige Caballero-fabrieken. Zoals bekend kunnen de panelen worden gekocht door particulieren en wordt de opgewekte energie verrekend met hun jaarlijkse energierekening. Ik heb hem hierop gevraagd of er nu door de Dienst Stadsontwikkeling bij nieuwbouw op wordt

toegezien, dat de daken van woningen en kantoren naar het zuiden zijn gericht om de zonne-energie optimaal te kunnen benutten. Anders is de stelling immers hetzelfde als dweilen met open kraan! Deze opmerking vond bijval bij hem en panellid Petra Delsing! Ik heb voorts gevraagd of gemeente Den Haag al ruimte heeft gereserveerd in het nieuwe aan te leggen recreatiegebied De Nieuwe Driemanspolder (6 vierkante kilometer oppervlak) om een zonnepaneelpark of windmolenpark aan te leggen voor de bewoners van Den Haag. Windmolens waren voor wethouder Baldewsing uit den boze! Voor zonnepanelen had hij echter al plannen om deze te plaatsen tegen het talud langs de A4, A12 en A13.

Gemeente Den Haag stelt in 2013 een aparte subsidie beschikbaar aan bewoners of bewonersgroepen om energie te besparen of de CO2 uitstoot te verlagen.Hiervoor bestaan 2 mogelijkheden. Planontwikkeling is bedoeld om een idee uit te werken naar een plan van aanpak: per aanvraag maximaal 4000 euro. Projectontwikkeling is bedoeld om een plan van aanpak uit te werken in een uitvoerbaar project: per aanvraag maximaal 12.000 euro voor advisering door externe experts.

Diverse deelnemers (gemeente en ondernemers) gaven tijdens de netwerkborrel te kennen binnenkort met BOL contact te zullen zoeken om te helpen duurzaamheid in de wijk Leidschenveen te bevorderen.