Den Haag investeert in mantelzorgers en vrijwilligers

Geplaatst op 01-02-2024 15:34
Bron          

Den Haag investeert van 2024 – 2026 bijna 14 miljoen euro in mantelzorg en vrijwilligerswerk. Den Haag telt 160.000 mantelzorgers en 185.000 vrijwilligers. Wethouder Mariëlle Vavier van armoede,  inclusie, zorg en internationale zaken: “Ontzettend veel inwoners zetten zich met veel energie en liefde in voor de stad, hun naaste en (kwetsbare) Haagse inwoners. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn  onmisbaar voor de stad. Dit verdient een investering om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in wat ze doen.” 

De wethouder heeft vandaag de Actielijn Informele Zorg 2024-2026 aangeboden aan de Raad. De actielijn zet voornamelijk in op het voortzetten en intensiveren van bestaand beleid zodat mantelzorgers en  vrijwilligers hun belangrijke werk kunnen doen. Toenemende vergrijzing zorgt ervoor dat meer en meer een beroep gedaan wordt op deze wijze van informele zorg. Den Haag investeert daarom in het  matchen van vrijwilligers, het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers en het waarderen van mantelzorgers en vrijwilligers. 

Extra inzet respijtzorg 
Voor 19% van de 160.000 mantelzorgers is het geven van mantelzorg zwaar, tussen de 13% en 25% zou graag gebruik maken van tijdelijke vervangende zorg. Daarom gaat de gemeente extra investeren in  respijtzorg. Respijtzorg houdt bijvoorbeeld in dat een vrijwilliger of een professional de zorg in huis tijdelijk overneemt. Dit zorgt ervoor dat de mantelzorger even op adem kan komen. Respijtzorg kan ook  gaan om dagopvang of logeeropvang. Respijtzorg is altijd tijdelijk. 

Wethouder Vavier: “Mantelzorger zijn is geen keuze, veel mensen hebben niet eens door dat ze mantelzorger zijn en zien het als een vanzelfsprekendheid dat ze zorgen voor bijvoorbeeld hun ouders, een  broer of zus, een buurman of buurvrouw. Mantelzorger zijn is ook zwaar en ben je vaak 24 uur per dag. Daarom vind ik het belangrijk dat we zoveel mogelijk doen om mantelzorgers te ondersteunen, maar  ook te ontlasten. Zodat zij ook een keer een dag van huis kunnen of zelfs op vakantie kunnen gaan.” 

Ondersteunen en matching 
Ook wordt er heel praktisch gekeken wat er nodig is om mantelzorger of vrijwilliger te zijn. Zo kunnen mantelzorgers die zorgen voor iemand met een Wmo-indicatie een parkeervergunning krijgen of  kunnen zich onder voorwaarden aanmelden voor de Haagse zorgverzekering. Bij de ondersteuning en de matching die wordt geboden voor vrijwilligers, wordt nadrukkelijk rekening gehouden met  toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt er bijvoorbeeld ook ingezet op flexibel vrijwilligerswerk richting organisaties en internationals als groep met potentie voor vrijwilligerswerk. 

Bedrijven en werkgevers 
Werkgevers en bedrijven zijn een belangrijke schakel in vrijwilligerswerk en mantelzorg. Elke werkgever heeft werknemers die ook mantelzorgers zijn, ook kunnen zij invulling geven aan maatschappelijk  betrokken ondernemerschap. In de actielijn wordt ingezet op de rol die de gemeente zelf heeft als werkgever en het stimuleren van Haagse werkgevers bij het ondersteunen van mantelzorgers en het  stimuleren van vrijwilligerswerk onder werknemers. 

===

Klik hier voor alle nieuwsberichten