31 januari : Wie mag het zeggen?

Geplaatst op 04-01-2024 15:51
Bron          

Beste stadgenoot,  

Wie mag het zeggen in de stad? Hoe denkt of beslist u graag mee over uw straat, wijk of stad? We gaan graag met u in gesprek over deze en andere vragen. Wilt u ook met ons in gesprek? 
Reserveert u de datum en het tijdstip dan alvast in uw agenda.  

Woensdag 31 januari 2024 van 19.30 tot 21.30 uur   

Het programma en de locatie voor de avond zetten we in de uitnodiging. Die ontvangt u in januari 2024. Dan kunt u zich ook aanmelden. 

De gemeente werkt aan nieuwe regels voor participatie  
Veel mensen in de stad hebben vragen over hoe we burgerparticipatie goed organiseren. Ook raadsleden en ambtenaren. De gemeente wil graag de kwaliteit van participatie verbeteren, zodat 
de gemeenteraad en/of bewoners en ondernemers goede besluiten kunnen nemen. 

Daarom werkt de gemeente aan twee officiŽle documenten. Hierin staan nieuwe regels over participatie. De documenten heten Beleidskader Participatie en de Inspraak- en Participatieverordening. 
In het beleidskader staat hoe we participatie in Den Haag willen organiseren. In de verordening staan de regels en afspraken opgeschreven volgens de wet. Zo weet u wat u mag verwachten als u meedenkt  met de gemeente. 

U kunt de gemeente adviseren  
Deze avond adviseert u de gemeente over de uitgangspunten, voorwaarden en spelregels die voor ieder participatietraject moeten gelden. Vanuit uw ervaringen met en ideeŽn over participatie 
in Den Haag. Ook ontmoet u Nur Icar, de wethouder die onder andere verantwoordelijk is voor participatie.  

De gemeente heeft al op meerdere manieren inbreng van bewoners ontvangen over dit onderwerp. Deze kennis gebruiken we bij het opstellen van de officiŽle documenten en voor het stadsgesprek. 

Geef nu al uw mening via doemee.denhaag.nl/wiemaghetzeggen  

U kunt nu al meedoen via de digitale keuzewijzer. Dit is een vragenlijst op onze website. Geef daar uw mening aan ons door. Dit kan tot 23 januari 2024. 

===

Klik hier voor alle nieuwsberichten