Staking volgende week leidt tot mogelijk afval overlast

Geplaatst op 10-02-2023 09:34
Bron           Gemeente Den Haag

  

Vakbonden FNV en CNV hebben voor maandag 13 tot en met woensdag 15 februari acties aangekondigd bij de Haagse Straatreiniging Organisatie (HSO), onderdeel  van de gemeente. Het is nog niet bekend hoeveel medewerkers van de gemeente aan de staking deelnemen. 
Afhankelijk van de uiteindelijke stakingsbereidheid, kunnen sommige werkzaamheden in de stad onder druk komen te staan. Daarbij valt te denken aan (het verwijderen van)  bijplaatsingen bij de ondergrondse restafvalcontainers (oracs), zwerfafval en hondenpoep. Ook kan het dan gebeuren dat afvalbakken niet worden geleegd en afvalmeldingen  niet meteen worden opgevolgd. 

Noodzakelijke werkzaamheden, zoals strooien bij vorst, worden wl uitgevoerd. Dat geldt ook bij calamiteiten en gevaarlijke situaties, en in elk geval na instructies van politie,  brandweer of GGD. 

De afvalbrengstations in de stad zijn op 13, 14 en 15 februari gewoon open. De buurgemeenten worden niet geraakt door de staking. 

De Koekamp is aangewezen als gebied waar stakers kunnen samenkomen. Er zijn geen stakingsbijeenkomsten bij de depots van de HSO. 

Gemeentelijke werkgevers willen graag dat er op korte termijn een goede cao komt die recht doet aan de inzet van alle medewerkers in de sector. Zij hebben vakbonden  opgeroepen om terug te keren naar de onderhandelingstafel. De verschillende standpunten staan op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 ===


Klik hier voor alle nieuwsberichten