Gemeente Den Haag kondigt Archeologisch onderzoek GAVI-kavel in Ypenburg aan.

Geplaatst op 04-11-2022 13:07
Bron          Bewonersbrief gemeente Den Haag. 
Belangrijk als u bij omgeving GAVI-kavel woont. Dat is het terrein bij het PrinsClausplein, tegenover het stadion van ADO Den Haag, aan de andere kant van de A12. Graag informeer ik u over het feit dat er binnenkort een archeologisch onderzoek op de GAVI-kavel plaatsvindt. Dit onderzoek begint op 7 november 2022 en duurt ongeveer 5 weken. We verwachten niet dat het onderzoek overlast in de buurt oplevert. 

Waarom een archeologisch onderzoek? 
Eerder hebben we u laten weten dat het de bedoeling is dat er op de GAVI-kavel een tramremise komt. Dit is nodig in verband met de komst van de nieuwe trams, die beter toegankelijk zijn voor mindervaliden en mensen met kinderwagens. Voor deze trams is in het gebied ten oosten van de A4 een grotere stallingsruimte nodig. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de HTM en de gemeente Den Haag willen deze bouwen op de GAVI-kavel. Uit een vooronderzoek is gebleken dat op deze plek mogelijk een archeologische vindplaats is met resten uit de steentijd van circa 5.000 jaar oud. Daarom wordt er op de GAVI-kavel nu eerst archeologisch onderzoek gedaan. 

Wat gaat er gebeuren? 
Eerst wordt er een ‘proefsleuvenonderzoek’ gedaan. Daarmee proberen archeologen te achterhalen om wat voor soort vindplaats het gaat. Dat kan een nederzetting zijn met gebouwen, waterputten en greppels, akkers of een grafveld. Aan de hand van dit onderzoek maken zij een inschatting of een opgraving nodig is en hoe lang het eventueel gaat duren. Als er een opgraving nodig is en als daarbij archeologische resten worden gevonden, dan worden die bewaard in het depot van de gemeente. Na afloop van het onderzoek wordt een rapport geschreven over de resultaten. 
Dit rapport is voor iedereen gratis verkrijgbaar. 

Gemeente Den Haag 
Ons kenmerk 
10417646 

Wilt u meer informatie?
Wilt u meer weten over Haagse archeologie? Kijk dan op de website www.archeologie.denhaag.nl.  
Meer informatie over de ontwikkelingen op de GAVI-kavel leest u op www.denhaag.nl/gavikavel. 
Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen?  Dan kunt u een e-mail sturen naar
tramremise.gavikavel@denhaag.nl 

Met vriendelijke groet,
Petra Sevinga
Stadsdeeldirecteur Leidschenveen-Ypenburg

 ===

Klik hier voor alle nieuwsberichten