Hotelouders Van hotel naar huis.

Geplaatst op 23-09-2022 17:34
Bron           Dick Muijs

 

‘Hotelouders’ Van hotel naar huis.
Professionele Ondersteuningsgroep biedt hulp voor ouders die in de thuissituatie problemen ervaren met hun jongvolwassen kinderen van 18+

Probleemverkenning:
Uw zoon of dochter is 18 jaar of ouder en woont bij u thuis. Hij of zij gedraagt zich alsof het huis een ‘hotel’ is. Uw kind heeft weinig of geen inkomen, geen dagbesteding, helpt niet mee met huishoudelijke taken, gebruikt drugs, al dan niet in combinatie met gameverslaving, sluit zich af, heeft gedragsproblemen en heeft geen idee hoe de toekomst eruit moet zien. 

Verslechterde relatie:
De relatie met uw kind verslechtert steeds meer, hij of zij wil geen zorg en ontkent problemen te hebben. Hulp vanuit Jeugdzorg kan niet meer vanwege de leeftijdsgrens. U heeft van alles al geprobeerd, zonder enig resultaat. De andere gezinsleden lijden onder de spanning en ruzies. 
Herkenning en ondersteuning: 
Herkent u deze problemen ? Meldt u zich dan aan voor de groep ‘Hotelouders’. Samen met andere ouders die in dezelfde situatie verkeren kunnen wij, u en daarmee uw kind, ondersteunen en handvatten bieden om de thuissituatie te doorbreken en te verbeteren. De bijeenkomsten vinden plaats in wijkcentrum Piet Vink, Laan van Hoornwijck 260 Ypenburg.

Oorzaken:
Tineke Pannebakker en Suzanne Vink, Maatschappelijk werkers van Wijkz, en ontwikkelaars en uitvoerders van de ondersteuningsgroep:  Aan deze problematiek liggen diverse zaken ten grondslag. Eerdere traumatische ervaring(en) spelen vaak daarbij een rol. Daar waar het voor pubers vaak een moeilijke tijd is waarin zij zichzelf en de wereld gaan ontdekken, is het voor deze kwetsbare jongvolwassenen extra moeilijk. Zij zijn vaak angstiger en hebben een meer somber toekomstbeeld. Hun reactie is vaak terugtrekken (sociaal geďsoleerd raken) en vermijden. 
Wij willen de ouders en de zoon/dochter ondersteunen zodat er weer perspectief ontstaat op een toekomst met kansen en mogelijkheden. Het Maatschappelijk werk van Wijkz heeft een aanbod ontwikkeld om zowel de ouders als de jongvolwassenen te ondersteunen. De jongvolwassenen worden niet vergeten. We kunnen hen koppelen aan jeugdwerkers of hulpverleners van deelnemende organisaties die hen ondersteunen en begeleiden. Gebleken is dat deze jongvolwassenen wel degelijk toekomstdromen hebben en dat zij graag willen onderzoeken welke stappen zij willen nemen om deel te nemen aan de maatschappij’.

Resultaat:
Tineke:
In de loop van de afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan. We hebben 9 groepen ondersteund. In elke groep waren veel ouders die zich onmachtig, angstig en moedeloos voelden. Zo hadden ze de toekomst voor hun kind niet in gedachten. Ze praatten er maar niet meer teveel over met familie en vrienden. Deze begrepen het niet of werden ongeduldig. 
“de beste stuurlui staan aan wal”. Hoe vaak hadden deze ouders al gehoord: “geef hem maar een weekje aan mij dan leert hij het wel af”. Het gevoel van onmacht en falen werd hierbij alleen maar sterker. 
In de groep kunnen de ouders ervaringen delen. In de groep zijn lotgenoten die snappen dat het allemaal niet zo simpel is, dat je tegen dichte deuren aanloopt en dat er weinig begrip is voor jou in de situatie als ouder. 
Als ouders inzicht in hun eigen patronen ontwikkelen, kunnen zij oefenen met ander gedrag, andere communicatie en anders handelen. Zij leren herkennen wanneer zij zelf in hun valkuil stappen.
Aan het eind van de bijeenkomsten is bijna bij elke ouder en jongvolwassene een verandering te zien. De ouder voelt zich minder schuldig, de jongvolwassene gaat stapjes zetten in de toekomst, accepteert hulp, gaat een gesprek aan met een jeugdwerker of laat zich informeren over mogelijkheden voor werk/studie of huisvesting. 

Quotes:   
‘Had ik maar eerder geweten dat er zo’n groep is”. 
“Dat je niet alleen bent met je problemen”.
“Ik haal kracht uit de groepsbijeenkomst”. 

Ondersteuningsgroep: Tineke: ‘Voor ouders zoals beschreven starten we regelmatig een ondersteuningsgroep van 8-10 ouders.  Er worden 8 bijeenkomsten gehouden van elk 2 uur. In deze bijeenkomsten is er ruimte voor voorlichting over schulden, ontwikkeling jongvolwassenen en hulpaanbod. Deze voorlichting en begeleiding wordt gegeven door professionals. Er is voldoende ruimte voor ouders om onderling ervaringen uit te wisselen, ervaringen te delen en nieuwe inzichten en gedrag toe te passen.
Informatie en opgeven:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met s.vink@wijkz.nl 06-51689852 of t.pannebakker@wijkz.nl Telefoon: 06-33319304 ( Tineke Pannebakker)  
Foto: De ondersteuners Suzanne Vink (links) en Tineke Pannebakker ©Dick Muijs.  


 ===

Klik hier voor alle nieuwsberichten