Informatie over de tijdelijke invulling van de Henri Faasdreef en Oude Middenweg.

Geplaatst op 08-07-2022 15:12
Bron           Gemeente Den Haag


Informatie over de tijdelijke invulling van de Henri Faasdreef en Oude Middenweg

De gemeente Den Haag houdt u graag op de hoogte van de acties rondom de geplande tijdelijke woonunits aan de Oude Middenweg en Henri Faasdreef.
Mocht u deze informatie niet willen ontvangen, meld u zich dan af door een mailtje te sturen naar het stadsdeel via leidschenveen-ypenburg@denhaag.nl..

Een veilige en gezonde plek om te wonen
De woningen aan de Henri Faasdreef zijn nog niet helemaal klaar. Daarom kan er nog niet verhuisd worden naar de nieuwe woningen. Dat is voor de bewoners een teleurstellend bericht. Zij kijken erg uit naar de verhuizing naar de nieuwe woningen.

Zoals vaak bij een oplevering van een nieuwe woning, zijn er nog een aantal punten die opgelost moeten worden door de aannemer. De verwachting is dat deze opleverpunten snel geregeld kunnen worden. Een voorbeeld van zo’n punt is een technisch probleem met de ventilatie voor de woningen. Er is een oplossing gevonden voor dit probleem, maar we moeten wachten op onderdelen die besteld moeten worden. Als het probleem opgelost is, vindt er een test plaats om zeker te weten dat genoeg frisse lucht in de woning komt.

Wanneer vindt de verhuizing plaats?
We kunnen nu nog niets zeggen over de vertraging. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de verhuizing zo snel mogelijk gaat plaatsvinden. We houden u op de hoogte van de planning.

De woningen zijn toegewezen. Als er door iemand een andere woonplek gevonden wordt dan kunnen er weer nieuwe mensen geselecteerd worden voor de Henri Faasdreef.

Even voorstellen: de Huischmeesters
 
Ralph Komen is de regiomanager.

De Huischmeesters zijn het aanspreekpunt voor de bewoners en de omwonenden van de Henri Faasdreef. Zij hebben ruime ervaring met het begeleiden van mensen in een nieuwe woonomgeving.


Johan Rietveld is de locatiemanager Hij is uw aanspreekpunt en neemt de dagelijkse zaken op zich.

 “Een dak boven je hoofd lijkt vanzelfsprekend maar is het voor veel mensen niet. Iemand kunnen helpen met zo’n primaire behoefte en ook met een volgende stap in zijn/haar leven geeft enorme voldoening, elke dag weer.”
 “Het huisvesten van mensen die tegenslagen hebben gehad of om andere redenen tussen wal en schip beland zijn, is voor mij een enorme drijfveer. De kans die we bieden geeft weer vooruitzicht. Iedereen heeft recht op een eigen plekje en door dit mogelijk te maken heeft het leven ook voor mij meer betekenis gekregen.”

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via: johan@dehuischmeesters.nl.

Vinger aan de pols
In de wijk worden verschillende initiatieven gestart om de nieuwe bewoners een warm welkom te geven, vanuit particulieren en ondernemers, maar bijvoorbeeld ook vanuit de omliggende scholen.

We houden graag een vinger aan de pols hoe het gaat met onze nieuwe locatie, daarom organiseren we een periodiek overleg met alle betrokkenen. In dit overleg worden afspraken gemaakt over praktische zaken en signalen uit de buurt, en de manier waarop die worden opgepakt. In dit overleg zitten vertegenwoordigers van de bewoners van de Henri Faasdreef en directe omgeving, de wijkvereniging Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL), de omliggende scholen, de bedrijvenvereniging Forepark, de gemeente/het stadsdeel, de politie/handhaving, het welzijnswerk en de Huischmeesters .

U kunt als bewoner van de Henri Faasdreef of als vertegenwoordigers van de buurt aangeven dat u interesse heeft om deel te nemen aan dit overleg. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar leidschenveen-ypenburg@denhaag.nl.

Warm welkom voor nieuwe buren op het ’s Gravendreefcollege 20 juni
Op 20 juni heeft het ’s Gravendreefcollege een welkomstbijeenkomst georganiseerd voor de nieuwe buren, scholieren en ouders. Zij hebben onder het genot van een hapje en een drankje kennis met elkaar kunnen maken.

Vragen over de termijn van de vergunning
Er zijn door bezorgde buurtbewoners vragen gesteld over de termijn van de toegekende vergunning voor de 70 tijdelijke woonunits aan de Henri Faasdreef. De termijn van de vergunning is 5 jaar, terwijl de gemeente heeft aangegeven dat de tijdelijke woonunits voor een periode van 3 jaar worden geplaatst.
 
De termijn van een vergunning loopt vanaf het moment van toekenning. Dat betekent dat het opbouwen en afbreken van de woonunits ook in deze periode wordt meegenomen. De gemeente is daarbij afhankelijk van de beschikbaarheid van externe partijen en omstandigheden, zoals bijvoorbeeld door een vertraging in de start bouw of een langere bouwtijd door bijvoorbeeld het dreigend tekort aan grondstoffen in de bouw of een vorstverlet. Om die reden wordt er standaard een veiligheidsmarge qua vergunningstermijn ingebouwd om rekening te houden met eventuele vertragingen.
 
Het doel van de gemeente is nog steeds om de tijdelijke woonunits voor een periode van 3 jaar te plaatsen.
Achtergrondinformatie: 70 tijdelijke woonunits op leegstaand terrein
Op het leegstaande terrein aan de Henri Faasdreef en Oude Middenweg zijn in totaal 70 tijdelijke huurwoningen geplaatst.
Het zijn verplaatsbare, duurzame wooneenheden met een kwalitatief goede uitstraling die hier ongeveer 3 jaar blijven staan totdat het terrein definitief wordt ingericht.
De woonunits staan naast en op elkaar op zogeheten woonvlonders. Per woonvlonder zijn er 14 tijdelijke woningen met loopbruggen die uitkomen op een parkeerterrein. Door de opzet met 5 woonvlonders wordt een tijdelijke woonbuurt gecreëerd met een fijne uitstraling.

De eenkamerwoningen zijn gestoffeerd, met een betegelde badkamer, een leef- en slaapruimte en een volledig ingerichte keuken met inductiekookplaat, combimagnetron en koelkast. De woonunits zijn zeer duurzaam met een hoog wooncomfort, zonder gasaansluiting, met zonnepanelen en een warmtepomp die het binnenklimaat regelt. Hierdoor zijn de woonunits energiezuinig.

De woningen zijn bedoeld voor mensen die nu nog in een locatie voor maatschappelijke opvang wonen en in afwachting zijn van een reguliere huurwoning. Ze kunnen door de krappe woningmarkt geen betaalbare woonplek vinden. Daardoor houden deze zelfredzame mensen noodgedwongen een kostbare plek in de opvanginstellingen bezet, waardoor kwetsbare mensen hier niet terecht kunnen.

De plannen voor het braakliggende terrein aan de Henri Faasdreef/Oude Middenweg zullen over ruim 3 jaar definitief vorm krijgen. Het gaat dan om woningbouw, onderwijs en mogelijk ook bedrijvigheid. De plannen hiervoor worden de komende jaren, in afstemming met u, ontwikkeld. 

 ===
Klik hier voor alle nieuwsberichten