Wat ziet de PvdD als grootste kansen en uitdagingen voor Leidschenveen?

Geplaatst op 13-03-2022 10:53
Bron          


Wat ziet de PvdD als grootste kansen en uitdagingen voor Leidschenveen?
Leidschenveen is op veel plekken al groen, maar kan groener! Dit doen we door de natuur te beschermen, zwerfafval aan te pakken en woningen te verduurzamen. Zo dragen we in onze stad aan zee bij aan een betere wereld. Waar auto’s staan kunnen geen kinderen spelen, waar tegels liggen kunnen geen bloemen bloeien en waar prestigeprojecten gebouwd worden kunnen geen mensen wonen. De Partij voor de Dieren wil dat Den Haag een fijne plek is om te wonen voor mens en dier. Hier kunnen we samen voor zorgen door in plaats van bomen te kappen, bomen en struiken te planten. Ook gaan we slecht geïsoleerde huizen verduurzamen, leggen we de daken vol zonnepanelen en pakken we slechte verhuurders aan. Op die manier dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering. De Partij voor de Dieren wil zo bijdragen aan een betere wereld, beginnend in Leidschenveen.
 
Welke drie onderwerpen hebben de hoogste prioriteit de komende raadsperiode voor Leidschenveen voor de PvdD?
Het behoud van groen. Een beter afvalbeleid zodat er minder zwerfafval is. De verduurzaming van woningen, onder andere door betere isolatie en de overgang naar duurzame energie.                    
 
Welke concrete ambities heeft de PvdD om de komende raadsperiode gerealiseerd te hebben voor Leidschenveen?
De Partij voor de Dieren zet zich in voor nieuwe natuur rondom Leidschenveen en het behoud van het groene karakter van de Vlietzone. We willen graag dat het openbaar groen ecologisch beheerd wordt om de biodiversiteit in de wijk te stimuleren. We gaan investeren in het vergroenen van pleinen en daken en stoppen met grootschalige bomenkap. Het is belangrijk dat groen prioriteit krijgt. Dit betekent ook betere handhaving tegen zwerfafval, en zorgen voor goed onderhoud van parken en pleinen. Met meer groene ruimte hebben kinderen meer plek om te spelen, gaan bloemen mooi bloeien en hebben dieren een plek om te leven. Vanzelfsprekend zijn we voor de aanleg van een tramhalte ter hoogte van de rotonde Houtkade. De Partij voor de Dieren kiest voor het vergroenen van Leidenschenveen, door de natuur beter te beschermen en bomen oud te laten worden. Zo maken we Leidenschenveen een fijnere plek om te wonen. 

 ===Klik hier voor alle nieuwsberichten