Wat ziet de Haagse Stadspartij als grootste kansen en uitdagingen voor Leidschenveen?

Geplaatst op 13-03-2022 10:52
Bron          


Haagse Stadspartij
Wat ziet de Haagse Stadspartij als grootste kansen en uitdagingen voor Leidschenveen?
Leidschenveen is een jonge Vinex-wijk, die in korte tijd is verrezen op de akkers en weilanden tussen Leidschendam en Zoetermeer. Na de bouw van duizenden woningen is het tijd om de wijk ook te voorzien van voldoende voorzieningen. Het ontbreekt vooral aan een goed cultureel en uitgaansaanbod voor jong en oud. De bioscoop bij Ypenburg is nog steeds niet afgebouwd en het cultuuranker voor Leidschenveen en Ypenburg zou verder versterkt kunnen worden. Met meer culturele voorzieningen kan Leidschenveen een eigen identiteit ontwikkelen, zodat de bewoners trotse wijkbewoners blijven en in hun eigen wijk goed bereikbare voorzieningen hebben.

Welke drie onderwerpen hebben de hoogste prioriteit de komende raadsperiode voor Leidschenveen voor de Haagse Stadspartij?
 De klimaatcrisis, de oorlogen in het Midden Oosten en de Oekra´ne en de aardbevingen in Groningen dwingen ons met spoed om van de fossiele brandstoffen af te raken. De verduurzaming van de woningvoorraad is daarbij belangrijk en kan met geothermie en andere vormen van duurzame energie-opwekking worden aangepakt met de Enecogelden en subsidiefondsen.
 Betere OV- en fietsverbindingen, stimuleren van thuiswerken en bedrijvigheid in de wijk en hogere parkeertarieven voor de 2e en 3e auto in een huishouden zorgt voor minder autoverkeer.
 Jongerenwerk dat samen met de jongeren plannen maakt voor activiteiten op het gebied van sport, muziek, street art etc.
Welke concrete ambities heeft de Haagse Stadspartij om de komende raadsperiode gerealiseerd te hebben voor Leidschenveen?
Een nieuwe Randstadrailhalte Houtkade, een cultureel centrum voor jong en oud, en versterking van de natuurontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder. De Nieuwe Driemanspolder was vroeger een rijk weidevogelgebied en nu omgevormd tot een recreatie- en natuurgebied. Het lijkt ons goed om delen van het gebied minder toegankelijk te maken voor bezoekers zodat de natuur niet verstoord wordt en zich kan ontwikkelen. De biodiversiteit staat nu zwaar onder druk. En zeker geen toename van horeca of andere bebouwing in deze polder. 

 ===
 


Klik hier voor alle nieuwsberichten