Hart voor Den Haag, wat zijn hun plannen voor Leidschenveen/Ypenburg.

Geplaatst op 13-03-2022 10:51
Bron          

  


Hart voor Den Haag/Groep de Mos
Wat ziet Hart voor Den Haag/Groep de Mos als grootste kansen en uitdagingen voor Leidschenveen?
 
Zowel in Leidschenveen als in Ypenburg is de roep om meer voorzieningen, die bijdragen aan de sociale cohesie, luid. Hart voor Den Haag breekt een lans voor een bioscoop, meer horeca en een jeugdhonk voor de jongeren die nu niets hebben. Daarnaast ontvangt Hart voor Den Haag veel klachten over achterstallig (groen)onderhoud in diverse wijken. Slecht onderhouden steigers en hekwerken, verzakkingen van straten, kapotte straatverlichting en een tekort aan afval- en hondenpoepbakken waardoor het een bende op straat wordt. Daar word je natuurlijk niet vrolijk van en de leefbaarheid holt ervan achteruit. Hart voor Den Haag pleit ervoor om de knelpunten samen met bewoners in kaart te brengen om vervolgens te zorgen voor snelle herstelwerkzaamheden.
 
Welke drie onderwerpen hebben de hoogste prioriteit de komende raadsperiode voor Leidschenveen voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos?
 
1. Hart voor Den Haag heeft pakket aan lik-op-stuk maatregelen tegen de (jeugd)overlast in Leidschenveen en het gevoel van onveiligheid en gedonder rondom het station en het winkelcentrum van Leidschenveen. Signalen van straatintimidatie, drugshandel en openlijk drugsgebruik door hangjeugd zijn onaanvaardbaar. Wij willen deze groep met cameratoezicht in het vizier krijgen en meer surveilleren om ze bij gelazer in de kraag te vatten. Daarnaast komt er wat ons betreft een avondklok voor overlastgevend tuig en worden ze aansprakelijk gesteld voor aangerichte schade die ze tot op de laatste cent moeten terugbetalen.
2. Om de structurele overlast van bedelaars in het winkelcentrum tegen te gaan, handhaven we op het bedelverbod.
3. Hart voor Den Haag krijgt van bewoners te horen dat er in Leidschenveen-Ypenburg te weinig tramhaltes zijn. We pleiten voor een beter OV voor de bewoners in de omgeving van de Houtkade door het realiseren van een extra halte.
 
Welke concrete ambities heeft Hart voor Den Haag/Groep de Mos om de komende raadsperiode gerealiseerd te hebben voor Leidschenveen?
 
Vergroten van de veiligheid door de wijkagent ook weer écht in de wijk te laten zijn. Het ontbreken van een laagdrempelig aanspreekpunt bij de politie werkt snelgroeiende overlast en criminaliteit namelijk in de hand. Veel inwoners van Leidschenveen hebben geen idee wie hun wijkagent is. Wij willen daarom ook veel meer kleinschalige veiligheidsexperimenten, waarin de wijkagent, boa’s en bewoners samen optrekken om hun straat en buurt veilig te houden. Daarbinnen moet ook het werk van de Buurt Interventie Teams (BIT) serieus genomen worden. Deze BIT-teams doen op vrijwillige basis wijkschouwen om bij de gemeente melding te maken van kapot straatmeubilair, wortelopdruk en achterstallig (groen)onderhoud. Helaas krijgen zij steeds vaker nul op het rekest terwijl deze betrokken bewoners hun gewicht in goud waard zijn.

==

Klik hier voor alle nieuwsberichten