Groen Links, Wat ziet GroenLinks als grootste kansen en uitdagingen voor Leidschenveen?

Geplaatst op 13-03-2022 10:50
Bron          


Groen Links 
Wat ziet GroenLinks als grootste kansen en uitdagingen voor Leidschenveen? 

Kansen:
- Leidschenveen kan wat GroenLinks betreft ng groener! Wij willen mr bomen; een boom voor elke Hagenees. 
- We willen in Leidschenveen nog meer zonnepanelen neerleggen. Op elk mogelijk huis mag wat ons betreft een zonnepaneel. 
- Het is voor ons belangrijk dat elke inwoner van Den Haag zich s avonds en s nachts veilig voelt op straat. Ook bij tram- en treinstations. We verlichten deze.   

Uitdagingen: 
- We zitten met zn allen in een grote energietransitie. Het is belangrijk dat we iedereen aan boord houden en gezamenlijk ons doel behalen: een klimaatneutrale stad in 2030. 

Welke drie onderwerpen hebben de hoogste prioriteit de komende raadsperiode voor Leidschenveen voor GroenLinks? 
- We willen groen in heel Leidschenveen aantrekkelijker maken. Meer diverser groen en dit mag vooral samen met de buurt gecreerd worden. Zij weten immers het beste waar behoefte aan is. 
- We maken het voor bedrijven en woningen aantrekkelijker om zonnepanelen te plaatsen, door bijvoorbeeld buurtinitiatieven te ondersteunen. We nemen de bureaucratie weg en maken het makkelijker om aan de regelgeving te voldoen. 
- We willen dat iedereen goed kan wonen. Daarom willen we bij nieuwbouwprojecten 40% sociale huur en 40% middeldure huur en koop. Op deze manier blijft een fijne woning voor iedere inwoner mogelijk. 

Welke concrete ambities heeft GroenLinks om de komende raadsperiode gerealiseerd te hebben voor Leidschenveen? 
- We gaan de verkeerssituatie veiliger maken voor voetgangers en fietsers, door bijvoorbeeld hogere verkeersdrempels aan te leggen op Pijlkruidveld. 
- Alle straten van Leidschenveen moeten ook s avonds en s nachts veilig zijn voor alle inwoners, door bijvoorbeeld voldoende verlichting bij OV-haltes. 
- We willen zoveel mogelijke zonnepanelen plaatsen in Leidschenveen, zodat we des te sneller van het gas af kunnen gaan. 

 ===


Klik hier voor alle nieuwsberichten