CDA Wat ziet het CDA als grootste kansen en uitdagingen voor Leidschenveen?

Geplaatst op 13-03-2022 10:49
Bron          

 
CDA
Wat ziet het CDA als grootste kansen en uitdagingen voor Leidschenveen?
Het CDA Den Haag is trots op Leidschenveen, waar gezinnen prettig kunnen wonen en kinderen veilig buiten kunnen spelen. Toch kent Leidschenveen ook uitdagingen. Met name de veiligheid en de saamhorigheid staan onder druk. We willen daarom een aantal concrete dingen aanpakken die ervoor moeten zorgen dat de wijk aantrekkelijk blijft voor gezinnen. Zo willen we de bereikbaarheid voor het openbaar vervoer verbeteren, door meer OV-haltes. Ook investeren we in veiligheid. De verkeersveiligheid pakken we aan door kruispunten veiliger te maken, met veilige oversteekplekken voor schoolgaande kinderen. En we zijn voor we extra snelheidsdisplays om hardrijders bewust te maken van hun rijgedrag. Overlast door hangjongeren pakken we aan door stevige handhaving op hufterig en crimineel gedrag, maar ook door hen perspectief te bieden door middel van een jeugdhonk en sportmogelijkheden bij sportverenigingen. Ook willen we goede voorzieningen toevoegen, zoals kwalitatieve horeca in het winkelcentrum. Leegstand kan worden aangepakt met onder andere de mogelijkheid van pop-up stores. De Landscheidingsdijk gaan we bovendien aantrekkelijk maken.

Welke drie onderwerpen hebben de hoogste prioriteit de komende raadsperiode voor Leidschenveen voor het CDA?

1.    Bereikbaarheid. Het CDA wil een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Er moeten meer OV-haltes, zoals een extra halte van de Randstadrail bij de Houtkade, komen zodat bewoners niet langer tot soms wel 20 minuten moeten lopen voor de tram.
2.    Veiligheid. De verkeersveiligheid bij kruispunten moet verbeterd worden, in het bijzonder met oog voor de veiligheid van schoolgaande kinderen. Ook plaatsen we extra snelheidsdisplays om hardrijders bewust te maken van hun rijgedrag. Ook maakt het CDA zich zorgen om hufterig gedrag door hangjongeren. Hier zijn we voor een dubbele aanpak van enerzijds streng handhaven op hufterig gedrag en overlast en anderzijds perspectief bieden door middel van een jeugdhonk en mogelijkheden om te sporten bij sportverenigingen.
3.       Aantrekkelijke voorzieningen. Het CDA is voorstander van de toevoeging van kwalitatieve horeca aan het centrum van Leidschenveen. Verder willen we een betere verblijfskwaliteit van de winkelcentra en onderzoeken we of leegstand tijdelijk kan worden opgevuld met pop-up stores. Ook willen we dat bewoners worden betrokken bij de nieuwe inrichting van de onlangs verworven Landscheidingsdijk. Kansen om de dijk aantrekkelijk te maken voor de bewoners worden benut.
Welke concrete ambities heeft het CDA om de komende raadsperiode gerealiseerd te hebben voor Leidschenveen?
Een paar concrete ambities die het CDA de komende raadsperiode gerealiseerd wil hebben zijn:
1.       De afstand tussen OV-haltes bedraagt maximaal 500 meter. Waar dit nog niet zo is, worden dus nieuwe OV-haltes aangelegd zoals een extra halte van de Randstadrail bij de Houtkade. Er worden bovendien geen tussenliggende haltes weggehaald. We zoeken naar praktische oplossingen voor die wijken waar opstaphaltes nu niet toegankelijk of in nabijheid beschikbaar zijn.
2.       We plaatsen snelheidsdisplays op de gevaarlijke kruispunten.
3.       We kiezen voor strenge handhaving op overlast en hufterig gedrag door hangjongeren.
4.       We bieden perspectief aan jongeren, met behulp van onder andere een jeugdhonk en mogelijkheden om bij sportverenigingen te sporten.
5.       We werken hard aan de aanpak van leegstand in de winkelcentra, ondermeer door de vestiging van pop-up stores.
6.       We pakken geluidsoverlast aan door geluidswallen te plaatsen met zonnepanelen erin die voor energie zorgen. 

 ===


Klik hier voor alle nieuwsberichten