Wist u dat BOL volledig bestaat uit vrijwilligers. We zetten ons in voor allerlei zaken zoals ....... Lees even, dan bent u goed ge´nformeerd.

Geplaatst op 14-04-2021 13:01
Bron          


Er zijn bewoners die denken dat de BOL een organisatie van de gemeente is.   Dat is niet zo. 
Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) bestaat volledig uit vrijwilligers en is een non-profit organisatie. 
BOL bestaat normaal uit 7 bestuursleden (momenteel 6 een vacature secretaris). 
BOL heeft altijd kunnen rekenen op veel vrijwilligers.(waarvoor onze waardering en dank). 

BOL vergadert 1 maal in de maand. Tevens vergadert BOL regelmatig met de gemeente Den Haag. Op deze vergaderingen komen vaak de problemen die bewoners wonend in Leidschenveen ervaren.  

Bewoners kunnen altijd een probleem dat zij ervaren kenbaar maken aan BOL. Natuurlijk is het belangrijk dat u uw klacht eerst kenbaar maakt bij de gemeente Den Haag Tel 14070. 
Komt u er niet uit dan kunnen wij misschien iets betekenen. BOL maakt ruimte en tijd vrij en u wordt uitgenodigd bij de eerstvolgende vergadering als gast. Bol doet haar best om problemen die spelen  bij de gemeente aan te kaarten. 
Natuurlijk kunnen we niet alles oplossen. We kunnen problemen wel onder de aandacht brengen. 
Wij streven ernaar een sociale, veilige, gezonde en duurzame woon-, leef-, en werkomgeving in de wijk te bevorderen. 

Een greep uit de aangegeven problemen die met regelmaat terug komen en momenteel nog niet geheel of gedeeltelijk opgelost zijn: 
Parkeerproblematiek De Lanen, 
Verkeerssituatie Laan van Leidschenveen. 
Zwakke wifi in Leidschenveen. 
Zorgen bouw van  250 sociale woningen op Madeliefveld.
Huisvuil kalender. 
Verkeerssituatie bij de Gamma. 
en nog heel veel meer. 

Tevens kunnen bewoners die een mooi idee voor een activiteit hebben  BOL vragen om te helpen met realiseren. 

BOL heeft alle activiteiten ondergebracht in een aantal werkgroepen. 

Werkgroep Sociale Cohesie: 
organiseren van activiteiten en evenementen Leidschenveen.  
Binnenkort openen we samen met veel vrijwilligers ons nieuwe buurthuis De Huiskamer van Leidschenveen. Harriet Freezerhof 201 2492JC Den Haag); 

Werkgroep Verkeer :
Belangenbehartiging en spreekbuis namens bewoners en bewonersgroepen voor toegankelijkheid en ontsluiting van de wijk, aanleg en onderhoud van wegen, fietspaden, trottoirs, parkeergelegenheden en de verkeersveiligheid in de wijk;

Werkgroep Leefomgeving : 
Belangenbehartiging en spreekbuis namens bewoners en bewonersgroepen voor de leefomgeving in de wijk, zoals geluidsoverlast, luchtkwaliteit, grondwaterproblematiek, ontwikkeling Nieuwe Driemanspolder, extra RR-station, maar ook speelplekken voor kinderen, groenvoorziening en uitlaatplekken voor honden.

Bol gebruikt sociale media:
Facebook@bol.leidschenveen
Twitter@ Bolleidschenvn
Onze media worden zeer goed bezocht en vandaar dat we vaak zaken toegestuurd krijgen van allerlei instanties met de vraag om te plaatsen.
Tevens kunnen bewoners een activiteit (geen commerciŰle) melden die zij zelf organiseren en in de agenda laten plaatsen. Hier wordt veel gebruikt van gemaakt. De agenda kunt u bekijken op www.leidschenveen.nu/agenda en staat vol met activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties en bewoners uit de wijk.

Als u contact wilt opnemen met de Bewonersorganisatie dan kan dat op verschillende manieren. Aan de linkerkant in het menu vindt u ons postadres en emailadres maar u kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

 ===


Klik hier voor alle nieuwsberichten