Den Haag bindt strijd aan tegen te lage schooladviezen kinderen basisschool.

Geplaatst op 15-01-2021 16:24
Bron          


Den Haag bindt strijd aan tegen te lage schooladviezen kinderen basisschool.

De gemeente Den Haag gaat aan de slag met een reeks nieuwe maatregelen om te lage schooladviezen voor basisschoolleerlingen voor het voortgezet onderwijs tegen te gaan. Wethouder Onderwijs Hilbert Bredemeijer maakt dat bekend in een brief aan de gemeenteraad. De wethouder zoekt hiervoor de komende tijd de samenwerking met schoolbesturen.

Naast maatregelen om het lerarentekort terug te dringen is kansengelijkheid een speerpunt van de Haagse aanpak. Daarom hield Den Haag deze week samen met de drie andere grote steden een pleidooi bij het Rijk voor een Nationaal Plan gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden. Naast dit pleidooi richting de landelijke politiek is er nu een pakket aan extra inspanningen dat lokaal nodig is.

Bredemeijer: "Het onderwijs is de grote gelijkmaker. Dat zou het in ieder geval moeten zijn. Nu is het zo dat kinderen uit gezinnen met bijvoorbeeld laagopgeleide ouders of ouders met een lager inkomen vaker een lager schooladvies krijgen. Door corona en het thuisonderwijs worden dit soort effecten versterkt. Door nu nieuwe maatregelen te treffen die we samen oppakken met de Haagse schoolbesturen leveren we een bijdrage aan het bevorderen van gelijke kansen."

De nieuwe maatregelen:

Schoolmaatschappelijk werk in de voorschoolse educatie uitbreiden en die uitbreiding inzetten om ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

Met schoolbesturen worden afspraken gemaakt (bijvoorbeeld in een convenant) over de procedure om tot een zo objectief mogelijk schooladvies te komen en te voorkomen dat externe factoren zoals de thuissituatie daarin onterecht een rol spelen.

Het aantal uren schoolmaatschappelijk werk uitbreiden met de opdracht om vaker met ouders het gesprek aan te gaan over hun rol en verwachtingen bij ondersteuning thuis, schooladvisering en andere keuzemomenten in de schoolloopbaan van hun kinderen.

Het stimuleren van (kleinere) brede brugklassen met middelen voor extra leerlingbegeleiding zodat er meer aandacht is voor leerlingen en voor wat ze kunnen en nodig hebben om de best passende vervolgopleiding te kiezen.

Meer informatie over deze nieuwe en bestaande maatregelen vanuit de Haagse Educatieve Agenda en het Sociaal-Economisch Herstelplan vind je op het RIS.

 ===


Klik hier voor alle nieuwsberichten