Tijdelijke woningen voor kwetsbare mensen in Leidschenveen.

Geplaatst op 04-12-2020 14:21
Bron          


Tijdelijke woningen voor kwetsbare mensen in Leidschenveen.

Aan de Henri Faasdreef in Leidschenveen komen tijdelijke woningen voor minimaal 70 en maximaal 100 kwetsbare mensen. Deze mensen wonen op dit moment bij het Leger des Heils op een andere plek in de stad. De Wenckebach in Laak waar zij nu wonen, wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor sociale woningbouw. Omdat de geplande nieuwe woonplek aan de Zichtenburglaan in Loosduinen nog niet klaar is, komen deze mensen voor maximaal 1,5 jaar in portacabins te wonen. Dat zijn flexibele zelfstandige woningen.

De omwonenden worden per brief door de gemeente geďnformeerd.

In de nabije omgeving is de tijdelijke corona-zorglocatie gevestigd. Deze locatie is afgeschermd en heeft eigen toezicht. De werkzaamheden voor de tijdelijke woonlocatie beginnen na de jaarwisseling. De eerste bewoners zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 verhuizen naar hun nieuwe onderkomen in Leidschenveen. Daar krijgen zij een eigen kamer met wastafel. Ook komen er grotere ruimtes voor groepsactiviteiten, zoals een keuken en voor dagbestedings- en vrijetijdsactiviteiten.

Deze kwetsbare mannen en vrouwen wonen nu ook al bij het Leger des Heils en hebben een ‘beschikking begeleid of beschermd wonen’. Dit is een 24-uursopvang waarbij structuur, geborgenheid, veiligheid en huiselijkheid centraal staan. Er is 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig. Daarnaast hebben alle bewoners een persoonlijke begeleider en is er dagbesteding. Ook is er regelmatig een verpleegkundige aanwezig. Bewoners zijn vrij om te gaan en staan waar zij zelf willen. Sommige bewoners kunnen na een tijd doorstromen naar een minder intensieve vorm van wonen met begeleiding.

Dit is een collegebesluit.

Meer informatie

 ===

Klik hier voor alle nieuwsberichten