Brief aan bewoners Leidschenveen/Ypenburg, Voortgang aanleg ontbrekende deel Trekfietstracé.

Geplaatst op 17-02-2020 09:43
Bron          

Datum
14 februari 2020

Onderwerp
Voortgang aanleg ontbrekende deel Trekfietstracé
Beste bewoner,
De gemeente Den Haag werkt aan een aantal zogenoemde sterroutes, fietsroutes die vlot en met zo min mogelijk barričres naar het centrum van Den Haag leiden. Het Trekfietstracé is een van die sterroutes. De route loopt van Ypenburg via de Westvlietweg en de Trekweg naar het centrum. 

Een deel van het Trekfietstracé ontbreekt nog  namelijk het fietspad dat door de Vlietzoom loopt en het fietspad over het Jan Linzelviaduct. Dit fietsviaduct ligt tussen de opening in de geluidswal langs de A4 aan de zijde van Ypenburg/Bosweide en, aan de andere zijde van de A4, golfbaan Leeuwenbergh. Het fietsviaduct is afgelopen zomer over de A4 geplaatst en daarna is gestart met het afbouwen van het viaduct en de aanleg van het fietspad door de Vlietzoom.   

Uitvoering en planning 
De komende maanden wordt het Jan Linzelviaduct afgebouwd en wordt het fietspad door de Vlietzoom verder aangelegd, zodat het ontbrekende deel van het Trekfietstracé aan het eind van het voorjaar van 2020 open kan voor fietsers. Er worden onder andere schermen langs het fietsviaduct geplaatst en het fietsviaduct wordt aan weerszijden aangesloten op fietspaden.   

Plaatsen schermen langs het Jan Linzelviaduct
Langs het hele viaduct komen schermen die zorgen dat fietsers veilig over het fietsviaduct kunnen fietsen. Deze schermen zijn bijna 3 meter hoog en lopen door tot bij de Vlietzoom. Daar waar het fietsviaduct niet meer boven de snelwegen ligt, lopen de schermen af naar een hoogte van 1,20 meter. Deze werkzaamheden starten eind februari/begin maart en duren ongeveer 2 maanden. 

Tijdens het plaatsen van de schermen boven de A4 en de verbindingsboog met de A13 is het nodig om de rijstroken waarboven gewerkt wordt, af te sluiten. Om overlast voor het verkeer op de A4 en de verbindingsboog met de A13 zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd en blijft er altijd minimaal 1 rijstrook per rijbaan open voor verkeer. 


Aansluiten Jan Linzelviaduct op fietspaden Trekfietstracé
Het Jan Linzelviaduct wordt aan beide kanten aangesloten op fietspaden, die ook onderdeel zijn van het Trekfietstracé. Aan de kant van Ypenburg wordt een fietsrotonde aangelegd, waarop de Ringelwikke wordt aangesloten. Deze werkzaamheden worden in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. 

Herinrichten Ringelwikke (gedeelte parallel A4)
Om het Jan Linzelviaduct aan te leggen, is het deel van de Ringelwikke dat parallel loopt aan de A4 sinds begin vorig jaar afgesloten. Begin maart wordt dit deel van de Ringelwikke opnieuw ingericht en geasfalteerd. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week. Het heringerichte deel van de Ringelwikke gaat tegelijk open met het fietsviaduct.   

Bereikbaarheid
Tijdens een aantal werkzaamheden is het nodig om de Ringelwikke af te sluiten tussen de Postenkade en het Van Weerden Poelmanpad. De afsluitingen worden aangegeven met borden. Fietsers worden tijdens de afsluitingen omgeleid via de Postenkade en de Laan van Kans. Voetgangers kunnen langs de werkzaamheden blijven wandelen. 

Overlast 
De verwachting is dat de werkzaamheden geen overlast geven in de woonwijken in de omgeving van het werk. Toch blijft het mogelijk dat u enige geluidshinder kan ervaren. 

Voor actuele informatie over het project Trekfietstracé, kijk op www.denhaag.nl/fiets. Heeft u algemene vragen over het project,  neem dan contact op met de projectorganisatie Trekfietstracé via e-mailadres trekfietstrace@denhaag.nl of bel 14070.  


Met vriendelijke groet,

Petra Sevinga
Stadsdeeldirecteur Leidschenveen-Ypenburg  

******


Klik hier voor alle nieuwsberichten