Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen (COSBO)
T 070 364 47 70
In de COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen) werken de ouderenbonden ANBO, KBO, PCOB en de Hindoe Ouderenbond samen. De bonden komen op voor de belangen van 50-plussers als het gaat om huisvesting, inkomen, verkeer & vervoer en zorg & welzijn. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies en maken bezwaar tegen onrechtvaardig beleid en onjuiste maatregelen waar ouderen tegen aanlopen.

===

Maatschappelijk werk
Het Maatschappelijk Werk biedt vertrouwelijke en kosteloze hulp bij problemen die bij het leven horen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wijkcentrum bij u in de buurt. MEE Zuid-Holland Noord T 088 775 20 00

===

Nationaal Ouderenfonds Zilverlijn
T 0900 608 01 00 De Zilverlijn is een belservice voor ouderen, die behoefte hebben aan een luisterend oor of een goed gesprek. Na de aanmelding worden deelnemers regelmatig gebeld door een Zilverlijn vrijwilliger. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk en is deelname aan de Zilverlijn volledig kosteloos en vrijblijvend.

===

Parnassia
T 088 357 57 57 Parnassia biedt behandeling en begeleiding aan mensen met psychische problemen. U kunt voor behandeling en begeleiding op verschillende locaties terecht.

===

Sensoor telefonische hulpdienst
T 070 345 45 00 Heeft u behoefte aan een luisterend oor, een vertrouwelijk en anoniem gesprek? Heeft u een probleem of wilt u graag advies? Sensoor is er voor iedereen in de regio Haaglanden en is 24 uur per dag bereikbaar.

===

Stedelijke Ouderen Commissie(SOC)
T 070 362 78 06 De SOC brengt advies uit aan de gemeente over alle onderwerpen waar u als Haagse oudere mee te maken heeft of krijgt. Dat kan zijn op verzoek van de gemeente of ongevraagd, op eigen initiatief. Om een goed advies uit te kunnen brengen is het van belang te weten wat er leeft onder ouderen, wat ouderen vinden van een bepaald onderwerp. Daarvoor organiseert de SOC minimaal drie maal per jaar een debat waar alle Haagse ouderen welkom zijn. nfo@socdenhaag.nl.

===

Steun bij Rouw (Humanitas)
T 020 523 11 00 Gericht op ondersteuning van mens tot mens aan nabestaanden die hun partner of een andere naaste hebben verloren.

===

Veilig Thuis Haaglanden (Steunpunt Ouderenmishandeling)
T 0800 20 00 Wanneer u als oudere geconfronteerd worden met lichamelijke en geestelijke mishandeling, financiële uitbuiting of verwaarlozing dan kunt u terecht bij Veilig Thuis Haaglanden. Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen.

===

Persoonlijke-en huishoudelijkeverzorging,begeleiding, woningaanpassingen of verpleging
Er zijn verschillende vormen van professionele thuiszorg. U kunt hierbij denken aan particuliere zorg, maar ook zorg via indicatie. Dit geldt ook voor woningaanpassingen. Heeft u advies of hulp nodig bij het aanvragen? Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wijkcentrum bij u in de buurt.