Belangenbehartiging Wijkbewoners
Heeft u vragen over voorzieningen of de leefbaarheid in de wijk? Er zijn diverse
bewonersorganisaties die de belangen behartigen van de wijkbewoners.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wijkcentrum bij u in de buurt.
Voorin deze Ouderenwijzer vindt u de contactgegevens. GDO (groepswonen door
ouderen)
T 070 364 19 83

Groepswonen is een speciale woonvorm voor actieve mensen van 50 jaar en ouder. 
De deelnemers kiezen er bewust voor om samen een woongemeenschap te vormen, om naar elkaar om te zien en om op een plezierige en actieve wijze samen ouder te worden. Voor meer informatie kunt u bellen naar het bovenstaande
telefoonnummer.T 070 364 19 83

Wonen algemeen
Als u op zoek bent naar een social (aanleun)woning heeft u een woonpas nodig. Deze kunt u aanvragen via www.woonnet-haaglanden.nl. Op deze website kunt u reageren op verschillende woningen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wijkcentrum bij u in de buurt. Voorin deze Ouderenwijzer vindt u de contactgegevens.

Woonzorgcentra
Kunt u nog behoorlijk uit de voeten, maar
heeft u te veel zorg nodig om in uw eigen
huis te blijven wonen? Dan is verblijf in
een woonzorgcentrum een goede optie.
In een woonzorgcentrum kunt u zelfstandig wonen met de juiste zorg en
aandacht.

Woonzorgcentrum Leilinde
Harriët Freezerhof 32, 2492 JD Den Haag
T 070 756 26 00

 ===