23-06-2015 Geluidsscherm van zonnepanelen langs de A12
Bewonersinitiatief uit Leidschenveen voor Geluidsscherm langs A12 met zonnepanelen kreeg subsidie uit Initiatievenbudget Duurzaamheid Haagse Wijken.

Het bewonersinitiatief betrof een voorstel om bij binnenkomst van Den Haag langs de A12 een minimaal 500 meter lang geluidsscherm te installeren, dat wordt bekleed met zonnepanelen. Het geluidsscherm was bedoeld om de geluidsoverlast van het verkeer op de A12 te verminderen en gemeente Den Haag hiervoor niet een impopulaire maatregel hoeft te overwegen om de snelheid te beperken tot maximaal 80 km/u. De zonnepanelen aan dit scherm kunnen 1,5 MWatt energie opwekken. Deze energie kan worden verkocht aan energiebedrijven. BOL overweegt hiervoor een collectief op te richten voor crowdfunding voor de bouw van dit scherm. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de postcoderoos rond postcode 2493: dus ook inwoners van postcode 2492 en 2494 kunnen deelnemen. Deelnemers aan dit collectief worden beschouwd als energieleveranciers en kunnen een tariefverlaging krijgen voor de elektriciteit, die weer aan hun wordt geleverd en bovendien een teruggave van energiebelasting van de afgenomen elektriciteit. Hierdoor kan de investering van elke deelnemer in redelijke tijd worden terugverdiend.

De ontvangen subsidie van gemeente Den Haag zal worden besteed aan de haalbaarheidsstudie van dit project. BOL riep vrijwilligers op om mee te helpen om dit project te realiseren.

Het ontwerp van het geluidsscherm langs de A12 was aangepast om een betere inval van zonnelicht te verkrijgen. Het scherm staat nu onder een helling, waardoor het ook minder hoog wordt. Helaas heeft dit tot gevolg, dat er iets minder geluidsreductie van de A12 kan worden gerealiseerd.

Voor de plaatsing van het scherm bestaan er 2 mogelijkheden:
1. Drijvende opstelling in de Roeleveense Plas, ca 10 meter van de oever langs de A12. Dit is particulier terrein en er is toestemming nodig van de eigenaar. BOL heeft hierover contact opgenomen met de V.O.F. Van der Ende.
2. Vaste opstelling langs de A12. Het scherm vormt een overkoepeling boven het fietspad. De lokatie is eigendom van Gemeente Den Haag. Voor deze optie dient het scherm te rusten op heipalen in het zandlichaam van de A12. Daarvoor dient ook Rijkswaterstaat toestemming te geven. Een nadeel van deze lokatie is de directe ligging van het scherm langs de A12 en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.

Onderstaande poster geeft een indruk van het scherm en de plaatsing ervan in het landschap.16-12-2015
De haalbaarheidsstudie van het geluidsscherm van zonnepanelen langs de A12 is afgerond. Deze haalbaarheidsstudie is Fase 1 van dit project van BOL.

In Fase 2 wordt het ontwerp van het scherm uitgewerkt in een "bouwpakket" op basis van de lokatie. Het scherm van ca 500 meter lang levert een geluidsreductie op van ca 4 dB. De 4.000 zonnepanelen wekken 1,1 MW vermogen op en reduceren de CO2- uitstoot met 630.000 kg. Helaas is er geen overeenstemming bereikt met de eigenaar van de Roeleveense Plas, V.O.F. J. van der Ende en D.H. Haazer over de drijvende opstelling. Dat betekent, dat het ontwerp van het scherm nu verder wordt uitgewerkt als vaste opstelling direct langs de A12. In Fase 2 wordt ook de coöperatieve Leidschenveense Energie-vereniging (LEV) opgericht. Van deze vereniging kunnen met gebruikmaking van de "Postcoderoos-regeling" bewoners van de postcodes 2493 en de omliggende postcodes in Leidschenveen en Ypenburg lid worden door de aankoop van certificaten. Met deze vorm van crowd funding wordt verwacht, dat 50% van de financiering van het scherm kan worden gedekt. De andere 50% kan naar verwachting worden verkregen uit subsidies, fondsen en investeringen door ondernemers. De certificaathouders van LEV ontvangen een aanzienlijke reductie op hun energierekening van hun energieleverancier, omdat zij zelf mogen worden beschouwd als energieleverancier van duurzame energie. Met dit scherm ontstaat de mogelijkheid voor ruim 300 bewoners in de betreffende postcodes om gebruik te maken van zonne- energie zonder zelf panelen op het dak van hun huis te plaatsen.

In Fase 3 wordt het scherm samengesteld (gebouwd) en geplaatst onder de verantwoordelijkheid van LEV. BOL fungeert dan alleen nog als een verbinding tussen LEV en de bewoners van Leidschenveen.

In Fase 4 wordt het het scherm door LEV onderhouden en verzorgt LEV de administratie voor de certificaathouders.


16-12-2015 Projectplan
BOL heeft Fase 1 van het project "Geluidsscherm van zonnepanelen langs de A12" afgerond en het verslag van de activiteiten hiervoor d.d. 14-12-2015 ingeleverd bij het College B&W Den Haag.
U kunt het verslag hier vinden.