AVG verklaring 
Indien u persoonsgegevens verstrekt aan de Bewonersorganisatie Leidschenveen, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
 
Verantwoordelijke  
Bewonersorganisatie Leidschenveen, gevestigd te Harriet Freezerhof 201 2492 JC Den Haag, info@leidschenveen.nu, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: voor- en achternaam adresgegevens telefoonnummer(s) e-mailadres en geboortedatum  

Voor welk doel hebben we uw gegevens nodig ? 
Bij aan- en afmelding van een activiteit en/of (nieuws)bericht. 

Bewaartermijn 
Bewonersorganisatie Leidschenveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Beveiligingsmaatregelen 
Ter bescherming van uw gegevens heeft de bewonersorganisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevensverwerking is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 

Gegevensverstrekking aan derden 
Bewonersorganisatie Leidschenveen geeft uw persoonsgegevens nooit door aan derden. 

Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt.