Sinds 2 februari 2024 jongstleden is Marion Beaujean stadsdeeldirecteur van Leidschenveen-Ypenburg. 

Ze volgde Petra Sevinga op die vertrok naar stadsdeel Escamp. Ondanks dat ze de functie van stadsdeeldirecteur niet eerder bekleedde, heeft ze er het volste vertrouwen in dat de baan op haar lijf is geschreven. “Alles wat ik tot nu toe heb gedaan, komt erin samen.”

Marion Beaujean is enthousiast over Leidschenveen-Ypenburg: 'Het is er groen en het is heel ruim opgezet.' (Foto: stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg)
Van huis uit is Marion Beaujean kinderpedagoog. Ze werkte onder andere voor de reclassering in Rotterdam, was afdelingsmanager bij de afdeling Toezicht Kinderopvang (TOKIN)  van de GGD,  directeur in de kinderopvang en beleidsmedewerker in Wassenaar. Maar in dienst van Staedion deed ze misschien nog wel de meest relevante ervaring op voor de baan van stadsdeeldirecteur. “Voor deze woningcorporatie heb ik in Den Haag Zuidwest de herstructurering vormgegeven. Ik ging daar de wijken in. Het was één van mijn taken om mensen te vertellen dat ze na 40 jaar hun huis uit moesten. Dat kan je per brief doen, maar ik koos ervoor om huisbezoeken af te leggen.”

Aanspreekpunt
Die ervaring komt haar nu goed van pas als stadsdeeldirecteur. Ook in deze functie moet Beaujean het beleid, nu van de gemeente, uitleggen aan bewoners en is ze tegelijkertijd voor diezelfde bewoners ook het aanspreekpunt. “Dat kan soms best schuren”, zegt de stadsdeeldirecteur. “Maar nee, is ook een antwoord. En ik ben altijd bereid om het gesprek met mensen aan te gaan. We wijzen niemand de deur.”

Verschil maken
Wat haar aantrok in deze baan? “Ik wilde echt op een plek komen waar ik het verschil kan maken en waar je de stem kan zijn voor diegenen die zelf de stem zelf niet kunnen vinden of hem, om wat voor reden dan ook,  niet hebben. Het is dan mijn taak om hun verhaal in het stadhuis te vertellen. Daarnaast vind ik politiek fantastisch. En in deze functie zit je wel echt in een politiek krachtenveld”, legt ze uit. 

‘Ik ben echt van dit stadsdeel gaan houden’
Ondanks dat Beaujean er zelf niet woont, was ze bij haar aantreden niet onbekend met het stadsdeel. “Ik heb 8 jaar lang als directeur van een kinderopvang in het Forepark gewerkt.” Ze kent het beeld dat veel mensen van de Vinex-wijk hebben: een wijk met weinig reuring, ingeklemd tussen snelwegen en ver weg van het stadscentrum. “Maar zo heb ik het zelf nooit gevoeld. Ik ben echt van dit stadsdeel gaan houden.” En daar is volgens haar ook alle reden voor.  ”Het is het schoonste stadsdeel. Het is er groen en het is heel ruim opgezet. Ook zijn er 147 speeltuinen, de meeste van alle stadsdelen”, somt ze de pluspunten moeiteloos op. En van de bereidheid van bewoners om zich, naast hun drukke baan, ook nog in te zetten voor hun wijk is ze erg onder de indruk. “Dat vind ik echt bijzonder.”

Aandachtspunten
Dat neemt niet weg dat er wel degelijk aandachtspunten zijn. Beaujean: “De jonge ouders die hier destijds met kleine kinderen zijn komen wonen, hebben inmiddels tieners die willen gaan stappen. En voor deze groep is er niet zo veel. Daar zijn wij als stadsdeel over in gesprek. Verder hebben de bewoners ontzettend veel behoefte aan cultuur. We zijn daarom altijd op zoek naar mogelijkheden voor cultuur en ontmoeten. Daarbij kijken we wat het beste past bij de bewoners. Is dat een festival of iets kleins achter de voordeur.” 

Beaujean is blij met haar baan als stadsdeeldirecteur in Leidschenveen-Ypenburg stadsdeeldirecteur. Wel ziet ze voor zichzelf nog een leerpuntje: “Ik wil graag overal bij zijn. Dat zit nu eenmaal in me. Maar ik moet nog leren dat het soms beter is om dat niet te doen omdat aan mijn aanwezigheid gewicht kan worden gehangen. Aan de andere kant: zo ben ik wel. En ik wil wel de spontane Marion blijven, want daar ligt wel mijn kracht.”

Contact
E-mail: leidschenveen-ypenburg@denhaag.nl 

 ===

29-1-2022 

Wethouder Kavita Parbhudayal : ‘Ben trots op ons mooie stadsdeel’
Kavita Parbhudayal is in 1973 geboren in Nickerie, Suriname. In 1992 verhuisde zij naar Nederland, en woont inmiddels 25 jaar in Den Haag. Nadat zij haar studie  Economische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam had afgerond heeft zij diverse functies bekleed. Sinds juni 2018 is zij wethouder Zorg, Jeugd, en Volksgezondheid en heeft het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg in haar portefeuille. In haar werkkamer een terugblik op die laatste periode.

Skateparken:   ‘skatepark Ypenburg met de eerste pumptrack in de regio daar ben ik bijzonder trots op’ zegt zij. ‘Bijzonder is dat deze vernieuwing  tot stand is gekomen in samenwerking met gebruikers zelf. Daarnaast zijn er nog twee skatebanen opgeknapt op Ypenburg bij De Reef en in Leidschenveen bij jongerencentrum ’t Plekkie.
Speeltuinen en Inclusieve speeltuinen:  ‘we hebben twee inclusieve speeltuinen voor kinderen met en zonder beperking kunnen realiseren’ vervolgt zij. ‘In 2020 de speeltuin aan de Van Campenvaart op Ypenburg, een speelveld met een speciaal logo, ontworpen door de Jeugdraad Ypenburg, en de speeltuin aan de Katschiplaan op Ypenburg. In 2021 werd de vernieuwde speeltuin aan het Glazenmakershof in Leidschenveen geopend. In samenwerking met het Buurtpreventieteam is de speeltuin aan het wethouder Verheulplantsoen gerestyled. Op het Bitterzoetpad werd een aantrekkelijke DNA-Tower geplaatst’.

Vergroening en ontmoetingsplekken:   ‘in 2021 is begonnen met de vergroening en plaatsen van meer zitelementen in het winkelcentrum Ypenburg en tevens in de vijf stegen. Het gaat hierbij om  het versterken van de ontmoetingsfunctie. In het kader van de gemeentelijke pleinenaanpak wordt het centrale plein ( het Speerpunt ) aantrekkelijker gemaakt. Bewoners, ondernemers en het stadsdeel onderzoeken ook de mogelijkheden om meer ontmoetingsplekken te creëren, bijvoorbeeld in leegstaande panden. We zijn er trots op dat er de laatste tijd een beweging op gang komt in ons stadsdeel voor het creëren van meer ontmoetingsplekken Daar zetten we ons samen met een groep enthousiaste bewoners actief voor in’.
Realisatie Molenvlietpark:  ‘Een mooi nieuw park met recreatiemogelijkheden voor jong en oud, een grote waterberging en een bijzondere heemtuin. In 2021 heeft ons stadsdeel dit park overgedragen gekregen van het project Rotterdamsebaan. Een aanwinst voor ons stadsdeel.’ 

Activiteiten oudere Jeugd:   ‘Voorbeelden zijn o.a. ‘Super Lit’ een geweldig jongerenfestival, georganiseerd door jongeren voor jongeren, de gameclub met activiteiten in groepjes oudere kinderen in de huiskamer Leidschenveen, in 2021 voor het eerst urban jongerenfestivals in Ypenburg en Leidschenveen met graffiti projecten’.
Activiteiten senioren:   ‘De bekende Seniorendag, helaas door de corona uitgesteld, met tal van items en relevante voorlichting. In Buurtcentrum Piet Vink vinden klaverjasavonden plaats en in de huiskamer Leidschenveen worden ook steeds meer activiteiten voor ouderen georganiseerd. Ik ben daar blij mee’.

Buurtpreventieteams:  ‘In ons stadsdeel zijn maar liefst 8 buurtpreventieteams actief met 15 tot 25 vrijwilligers. De inzet van deze teams is van grote waarde voor de veiligheid en leefbaarheid in ons stadsdeel.’ zegt Kavita.
Wijkagenda en spreekuren:  ‘De wijkagenda en de spreekuren geven ons inzicht wat bewoners willen. Met de drie belangrijkste punten uit de wijkagenda gaan we de komende vier jaar aan de slag’. 
Toekomst:  Kavita: ‘We hebben sinds 2018 veel gerealiseerd, met inzet van velen. Ben daar trots op. Bestrijding van eenzaamheid, nieuwe ontmoetingsplekken creëren ook voor onze senioren en speelmogelijkheden voor kinderen. Graag zet ik dit mooie werk de komende jaren voort, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties’ 

Dick Muijs
 ===14 Januari 2022  
Bewoners Leidschenveen in gesprek met de wethouder.
Naast jeugd, gezondheidszorg en sport heeft wethouder Kavita Parbhudayal het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg in haar portefeuille. Daarom ging zij in BOL ontmoetingsplek De Huiskamer in gesprek met bewoners om te horen wat er zoal leeft met betrekking tot hun woonomgeving.

Bewoners die haar wilden spreken hadden zich vooraf aangemeld. Bij deze gesprekken, op gepaste afstand gevoerd door de corona-maatregelen, was ook stadsdeeldirecteur Petra Sevinga aanwezig.

Parkeer en veiligheid:
Er werden onder meer vragen gesteld over een onveilige verkeerssituatie door bussen en vrachtauto’s die geparkeerd staan bij de British School, doorgaand verkeer en snelheid, voetpad/fietspad in de Jacobsmantelstraat, parkeeroverlast van witte busjes langs de vrouw Avenweg.

Overlast:
De wethouder werd ook op de hoogte gesteld van ergernis over kattenpoep in de tuinen, vervuiling in de buurt, afval op straat, en wordt er niet opgeruimd in de hondenuitlaatplek aan de Jacobsmantelstraat. Ook werd er verzocht om een hek te plaatsen tussen losloopgebied en het drukke fietspad rondom het hondenuitlaatgebied langs de Vrouw Avenweg/Philippus Uythovenpad.

Algemeen:
Er werd haar de vraag gesteld aan welke door de gemeente gestelde regels met betrekking tot het parkeerterrein bij winkelcentrum Leidschenveen dient de ASR zich te houden?  Ook werden er mogelijkheden aangevoerd hoe Leidschenveen nog gezelliger en leuker gemaakt kan worden, en willen bewoners  activiteiten gaan organiseren in een leegstand pand in Leidschenveen 
Ook kreeg zij de vraag hoe het zit met de gewenste terugkoppeling over subsidieaanvraag voor het opzetten van sporten voor mensen die herstellende zijn van ernstige ziektes en kwetsbare ouderen, en iemand met een stichting verzocht haar om tips.

Reacties:   yonne: één van de vragenstellers: ‘het was een prettig gesprek, kreeg het gevoel dat er naar je wordt geluisterd, en ook Wil vond het gesprek een buitengewoon positief verloop hebben. Wethouder Kavita desgevraagd: ‘bewoners zijn heel goed op de hoogte van wat er in hun wijk gebeurt. Tijdens de persoonlijke gesprekken proberen we samen naar een oplossing te zoeken’.

De vragen, suggesties, opmerkingen die werden gedaan tijdens haar bezoek zijn door de wethouder meegenomen voor nader overleg en bestudering. Over enige tijd krijgen de vragenstellers persoonlijk bericht. 

=====
Gesprek met Petra Sevinga Door Dick Muijs. September 2021
Petra Sevinga: We gaan meer ontmoetingsplekken maken in ons stadsdeel!
Vorig jaar kon door Covid-19 niet met stadsdeeldirecteur Petra Sevinga het jaarlijks gesprek gevoerd worden over de ontwikkelingen in ons stadsdeel. Vrijwel alles kon geen doorgang vinden. Nu er gelukkig wat meer mogelijk is en activiteiten weer langzaam worden opgestart, willen wij deze traditie graag voortzetten. Restaurant De Smulhoeve is de zonnige locatie.

Petra: “De afgelopen anderhalf jaar heeft Corona ook op ons stadsdeel veel invloed gehad. Het was voor veel mensen een moeilijke tijd met veel beperkingen en soms ook grote zorgen. Veel ouderen voelden zich eenzaam en veel jongeren konden hun energie niet kwijt. Gelukkig zijn er zowel in Ypenburg als Leidschenveen ook hartverwarmende acties geweest, zoals het doen van boodschappen en het bezorgen van maaltijden.”

Recreatie:
Petra: “Leidschenveen-Ypenburg is een stadsdeel waar veel kinderen en jongeren wonen. Daarom investeren we doorlopend in de vernieuwing van sport- en spellocaties, ook voor kinderen met een beperking. De jeugd bepaalt vaak zelf mee wat er gaat komen. In het voorjaar heeft de burgemeester de geheel vernieuwde Glazenmakerhof-speeltuin geopend. Daar was de Jeugdraad van Leidschenveen (de ‘Onderzoeksbengels’) nauw bij betrokken. En in juni heeft onze stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal het vernieuwde Skatepark Ypenburg geopend, dat al meteen razend populair werd. Op verzoek van de jeugd is er ook een pumptrack gekomen, de eerste in de regio, waarvan intensief gebruik wordt gemaakt. Daardoor ontstaat er helaas soms ook overlast voor omwonenden. We proberen dat tot een minimum te beperken, onder meer door extra inzet van jeugdwerkers en handhaving.    
Het is belangrijk dat ons stadsdeel meer voorzieningen krijgt voor jongeren. Gelukkig starten deze maand de bouwactiviteiten weer voor de megabioscoop bij station Ypenburg. Als alles goed gaat, gaan de deuren in de loop van volgend jaar open. Er komt ook een horecavoorziening bij.
Dat wordt een aanwinst voor ons stadsdeel, zeker ook voor jongeren!”

Ontmoetingsplekken:                                                                                       
Petra: “In de winkelcentra van Leidschenveen en Ypenburg is sprake van enige leegstand. De bewonersorganisaties maken zich daar zorgen over. Samen met hen willen we vanuit het stadsdeel onderzoeken of daar wat aan gedaan kan worden. Misschien is het mogelijk om in die panden tijdelijk wat meer culturele activiteiten, gecombineerd met wat horeca, te organiseren, in samenwerking met onze bibliotheken en ‘culturele parels’ van Leidschenveen en Ypenburg. We horen van veel mensen dat zij een soort van gezellige, culturele ‘broedplaatsen’ en openbare ontmoetingsplekken missen in ons stadsdeel. Daar willen we ons de komende jaren extra voor inzetten. 
Een aantal maanden geleden zijn we begonnen met de vergroening van het winkelcentrum Ypenburg. Met veel extra groen en speelse zitelementen willen we het winkelcentrum wat leuker en gezelliger maken. Daarbij betrekken we natuurlijk ook de omwonenden, winkeliers en bezoekers. We willen dat het winkelplein een leuke ontmoetingsplek wordt waar iedereen graag komt. We hebben hiervoor een speciaal budget aangevraagd en gekregen uit de ‘Pleinenaanpak’ van de gemeente.
Ook het Bieremapark is aantrekkelijker gemaakt als ontmoetingsplek, en een andere mogelijkheid is het strandje bij de Blauwe Loper. Wij staan open voor ideeën en initiatieven van bewoners en ondernemers!
In Leidschenveen is onlangs de ‘Huiskamer van Leidschenveen’ geopend door de Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL). Dat is een hele gezellige ontmoetingsplek geworden, waar veel leuke activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Vanuit het stadsdeel steunen we dit soort initiatieven van harte!”

Knelpunten:  Petra: “Parkeren blijft een groot probleem in sommige buurten. We hebben in de wijken Morgenweide en De Lanen, waar in sommige delen een grote parkeerdruk is, vorig jaar een draagvlakonderzoek gedaan naar de invoering van betaald parkeren. De overgrote meerderheid was daar echter op tegen. 
De gemeente is bezig met een ‘mobiliteitstransitie’ waarbij andere vormen van vervoer steeds ruimer baan krijgen, denk bijvoorbeeld aan het nieuwe fietsviaduct over de A4 en de uitbreiding van OV-voorzieningen. Het onderzoek naar de mogelijkheid van een tramremise op de ‘Gavi-kavel’ in Ypenburg bevindt zich nog steeds in een verkennend stadium. In de loop van volgend jaar zal hierover meer duidelijk worden.
Vrijwilligers:   “Nu er steeds minder Corona-beperkingen zijn, kunnen we in ons stadsdeel gelukkig weer meer publieksactiviteiten organiseren. Alleen is het soms lastig om voldoende vrijwilligers te vinden. Veel mensen hebben het druk en willen niet langdurig aan iets vastzitten. Vaak kun je mensen makkelijker over de streep trekken door ze te vragen om hulp bij een duidelijk afgebakende activiteit.”
Betrokkenheid bewoners:    “Het komende jaar gaan we vanuit het stadsdeel met de gemeentelijke diensten, samen met bewoners, ondernemers en organisaties wijkagenda’s opstellen. Daarin gaan we gezamenlijk de belangrijkste prioriteiten voor de verschillende wijken in ons stadsdeel bepalen. De wijkagenda’s gaan we aanbieden aan het college van B en W. Bewoners krijgen hierover op korte termijn meer informatie. 
Spreekuur:    Op vrijdag 8 oktober aanstaande kunnen bewoners weer spreken met stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal in de bibliotheek Ypenburg van 10.30-11.30 uur. Stadsdeeldirecteur Petra Sevinga zal daarbij aanwezig zijn. U kunt daarvoor een afspraak maken via leidschenveen-ypenburg@denhaag.nl. U bent van harte welkom!

 ===


Jan van Zanen beëdigd als burgemeester

Jan van Zanen is tijdens een buitengewone raadsvergadering op 1 juli 2020 beëdigd als burgemeester van Den Haag . Hij is benoemd voor een periode van zes jaar. Ook nam de gemeenteraad afscheid van waarnemend burgemeester Johan Remkes.

Van Zanen werd beëdigd als burgemeester door de commissaris van de Koning, Jaap
Smit. De gemeenteraad heeft er alle vertrouwen in dat Den Haag bij hem in goede
handen is en kijkt er naar uit om met de nieuwe burgemeester te werken.
Het college van B&W is blij en vereerd met de komst van Van Zanen. Locoburgemeester Boudewijn Revis:
“We hadden ons geen betere burgemeester kunnen wensen.”
Ook werd Jan van Zanen toegesproken door burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam namens de G4-steden en door burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft namens de Veiligheidsregio Haaglanden.
Burgemeester Van Zanen kijkt er heel erg naar uit om met de inwoners kennis te maken:
“Voor u, Hagenaars en Hagenezen, ga ik graag aan het werk.”

 ===

Johan Remkes was waarnemend burgemeester Den Haag tot 1 juli 2020
De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 12 oktober 2019 Johan Remkes tot waarnemend burgemeester van de gemeente Den Haag.
Remkes is 68 jaar en was 9 jaar commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Eerder was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vicepremier en staatssecretaris van Volkshuisvesting en Stedenbeleid. Recent bracht Remkes als voorzitter van het Adviescollege aanpak stikstofproblematiek advies uit aan het kabinet.
 ===

Stadsdeeldirecteur Leidschenveen
 Per 1 december 2018 is Petra Sevinga de stadsdeeldirecteur voor Leidschenveen-Ypenburg. Zij neemt het over van Anita Vos-Tijdhof die deze mooie functie vijf jaar lang heeft mogen vervullen.

Persoonlijk woord
'Mijn naam is Petra Sevinga. Ik ben 53 jaar jong, heb een fijne man aan mijn zij, 3 zelfstandige kinderen van 15 tot 20 jaar en een enthousiaste labrador. Vanaf 1 december 2018 ben ik aan de slag als stadsdeeldirecteur Leidschenveen-Ypenburg. Na ruim 20 jaar vanuit de gemeente voor en met onze stad te hebben gewerkt, kent Den Haag niet veel geheimen meer voor mij. Ik voel me heel betrokken bij de stad en haar diversiteit aan bewoners en ik kijk er naar uit om ons mooie, nog vrij nieuwe stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg beter te leren kennen. Ik wil graag weten wat er allemaal in de wijken speelt en welke onderwerpen volgens inwoners en ondernemers vooral aandacht vragen. Als stadsdeeldirecteur wil ik verder graag bruggen bouwen tussen inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen, ambtenaren en bestuurders. Tussen al deze groepen beweeg ik mij om partijen met elkaar te verbinden, vertrouwen te krijgen en actief samen de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijken te versterken. Ik zie dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, die juist daardoor vaak het beste resultaat oplevert.

Kritische geluiden horen er natuurlijk ook bij. Wanneer we ons betrokken voelen bij wat er in de buurt gebeurt, is het nodig dat we elkaar scherp houden. Ik vind het belangrijk dat we goed naar elkaar luisteren, van elkaar leren en vooral dat we met elkaar in gesprek gaan en blijven. Het gaat erom dat we Leidschenveen-Ypenburg samen nog mooier, fijner en veiliger maken. Elke dag opnieuw wil ik daarin een stap vooruit zetten, samen met iedereen die dit stadsdeel een warm hart toedraagt
 === 

 
13-09-2018 Afscheidsinterview Stadsdeeldirecteur Leidschenveen/Ypenburg mevr Anita Vos-Tijdhof.


Afscheidsreceptie werd gehouden in de Smulhoeve in Leidschenveen. Receptie werd druk bezocht. Anita was geliefd onder velen. Wij wensen Anita veel succes met deze nieuwe uitdaging. Lees het interview hier.
 ===

 

05-10-2018 Werkbezoek wethouder


Tijdens het werkbezoek op 5 september 2017 aan stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg van wethouder mevrouw Liesbeth van Tongeren (Groen Links), o.a. verantwoordelijk voor milieu en duurzaamheid, heeft zij zich op de hoogte gesteld van o.a. de wijze van inzamelen van het afval. Voor de situatie in Leidschenveen had zij BOL om een toelichting gevraagd.

In Ypenburg had zij geconstateerd dat daar weliswaar veel ondergrondse verzamelpunten (Orac�s) zijn geplaatst, maar er veel overlast is ontstaan van meeuwen en muizen en ratten door het afval dat er naast wordt geplaatst. Een mogelijke oplossing is om de oral�s vaker te legen.

BOL heeft toegelicht, dat in Leidschenveen slechts 8 bovengrondse verzamelplaatsen zijn ingericht, maar dat daar niet overal hetzelfde afval kan worden afgegeven. Voor Leidschenveen is in 2017 en 2018 een aparte regeling getroffen om in de zomermaanden af te wijken van het gemeentebeleid voor �alternerend inzamelen� om beurtelings de ene week restafval en gft aan huis in te zamelen en de andere week het pmd.

Deze zomerregeling voor Leidschenveen om het restafval wekelijks in te zamelen stopt vanaf 1/10/2018! Kijkt u op de website van de gemeente om te zien op welke data welk soort afval bij u in de straat wordt ingezameld!

De wethouder staat er open voor om in 2019 nog eenzelfde soort regeling te treffen als in 2018. Zij hoopt om in 2020 een andere inzamelregeling voor geheel Den Haag in te kunnen voeren, die is gebaseerd op de verwerkingsmethode van nascheiding.

Het overleg tussen BOL en de gemeente hierover start op 19/9/2018.
 === 

 
28-07-2018 Johan Molenkamp

 
Johan Molenkamp in ons stadsdeel werkzaam. In zijn portefeuille zit onder meer het realiseren en onderhoud van de speellocaties. Enige tijd geleden is er ee prachtige vernieuwde speellocatie opgeleverd aan de Veenwortel in wijk De Bras, een reden om nader met Johan kennis te maken.

'In 2016 ben ik aangesteld als stadsdeelmedewerker met onder meer de portefeuille speelbeheer' zegt Johan. 'Ik ben verantwoordelijk voor de 160 speelplekken in dit stadsdeel om die in een topconditie te houden en bovendien te zorgen voor een zo groot mogelijk veiligheid voor de kinderen. Speelplekken hebben gemiddeld een levensduur van 10 jaar. Wat erg leuk aan dit werk is dat de omwonenden inspraak hebben in de plannen. Wij leggen veranderingen aan hen voor en samen met de ouders en kinderen komen we tot een oplossing. Een inspraakprocedure die voor mij en mijn team een inspiratiebron is en die allerwege wordt gewaardeerd. Ben daarom ook trots op het feit dat we al zoveel mooie plekken hebben kunnen realiseren'. De werkwijze qua ophalen en meedenken voor verbetering van een nieuw in te richten spelplek worden door Johan en zijn team verkregen via drie methoden:

De werkwijze qua ophalen en meedenken voor verbetering van een nieuw in te richten spelplek worden door Johan en zijn team verkregen via drie methoden:

1: Via een enquete bij de omwonenden.
2: Op de speellocatie zelf waar kinderen kunnen aangeven middels bv stickers wat zij leuk vinden.
3: Ontwerpkeuze via Social Media.

Als uw kinderen met vriendjes en vriendinnetjes aan het spelen zijn in één van de mooie speellocaties in het stadsdeel, weet dan dat het onderhoud en de veiligheid in goede handen zijn bij Johan en zijn team. Constateert u in één van de speeltoestellen echter een gebrek, dan kunt u Johan altijd bellen via 06-50243837 of een mailtje johan.molenkamp@denhaag.nl op werkdagen ma, di, wo, do. 
 === 


 23-06-2018 bezoek Pauline Krikke

 
Op vrijdag 23 juni kwam burgemeester Pauline Krikke, samen met stadsdeelwethouder Tom de Bruijn, voor een kennismakingsbezoek naar Leidschenveen-Ypenburg. Ook stadsdeeldirecteur Anita Vos-Tijdhof was hierbij aanwezig. Er was een ochtendprogramma gemaakt van 9.30 tot 13.30 uur. Uiteraard was er nog veel meer te zien in het stadsdeel, maar de tijd was helaas beperkt. Mevrouw Krikke wilde ook graag bewoners ontmoeten, daarom werd de ochtend afgesloten met een lunch van 12.30 - 13.30 uur. Om de burgemeester, de wethouder en de gasten zo veel mogelijk ruimte te geven om met elkaar in gesprek te gaan werd het een overwegend staande lunch. Ook wij, als bewonersorganisatie Leidschenveen waren uitgenodigd voor deze lunch. Mevr Krikke was oprecht geinteresseerd in een ieder, die aanwezig was en stelde belangstellend vragen. Wij danken Burgemeester mevr Krikke voor haar bezoek aan Leidschenveen en wensen haar veel succes met haar nieuwe baan.
 === 

 
23-02-2018 bezoek Pauline Krikke


Net als vorig jaar bracht Burgemeester Paulien Krikke een bezoek aan zowel Leidschenveen als Ypenburg. Zij toonde zich geinteresseerd in de lopende zaken in ons stadsdeel en had voor een ieder een luisterend oor. Vele organisaties waren aanwezig en genoten van de heerlijke lunch.

Onze stadsdeeldirecteur Anita Vos was aanwezig en zorgde ervoor dat de burgemeester op tijd een ieder te woord kon staan. 
 ===

 09-06-2017 Interview met Stadsdirecteur Anita Vos-Tijdho
f
 
Klik hier voor het verslag.
 === 

 
13-06-2017 interview met de nieuwe stadsdeelmanager


13 juni 2017 heeft de Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL)een interview met de nieuwe stadsdeelmanager van Leidschenveen/Ypenburg genaamd Remko Canters. Remko vertelt over zijn gezin, inmiddels 15 jaar getrouwd, vrouw 2 kinderen 1 jongen en een meisje, wonend in Renesse in Zeeland. Remko rijdt 4 maal per week naar Leidschenveen/Ypenburg. Hij vindt dat totaal geen probleem. slechts een uurtje rijden toch!.

Remko heeft HBO afgestudeerd en meerdere extra scholing in zijn achterzak. Via ouderenzorg, Segbroek, Loosduinen, Centrum kwam een vacature vrij en solliciteerde hij naar de functie van stadsdeelmanager van Leidschenveen/Ypenburg. Wij verwelkomen Remko en hebben hem vandaag een paar vragen gesteld:

Het complete interview vindt u hier 


=== 

 28-03-2013 Kennismakingsbijeenkomst wethouder Onderwijs


Het complete interview van Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) met Ingrid van Engelshoven, wethouder Onderwijs en Dienstverlening (D66) vindt u hier .
 ===

 

08-04-2013 gesprek met Dhr. Richard de Mos

 
Het complete interview met Dhr. Richard de Mos van de eenmansfractie Groep De Mos (www.groepdemos.nl/ E: groepdemos@gmail.com) vindt u hier
 === 

 
09-04-2013 Gesprek met mevrouw Lobke Zandstra

 
Gesprek met mevrouw Lobke Zandstra van de PvdA-fractie in de Gemeenteraad Den Haag. Mevrouw Zandstra is de penningmeester van de PvdA-fractie en tevens woordvoerder voor onderwerpen over Leidschenveen en Ypenburg. Het gehele interview vindt u hier
 === 

 
21-05-2013 Vergaderverslag BOL met VVD Den Haag 

Het vergaderverslag BOL met VVD Den Haag vindt u hier
 === 

 
17-06-2013 bespreking wethouder Stadsdeel L/Y Peter Smit

 
Het verslag van gesprek met wethouder Stadsdeel L/Y Peter Smit vindt u hier 
.

=== 

 
16-07-2013 Verslag bespreking wethouder Stadsdeel L/Y Peter Smit


Datum/tijd: 16 juli 2013, 19.00 - 20.20u
Lokatie: Stadsdeelkantoor L/Y

Aanwezig
Dhr. Peter Smit, wethouder Stadsdeel L/Y
Mevr. Marja Bolier, bestuursadviseur wethouder Smit.
Mevr. drs. Anita Vos Tijdhof, directeur Stadsdeel L/Y.
Dhr. Frank van West, coordinator Verkeersveiligheid BOL.
Dhr. Henk ’t Hart, coordinator Leefbaarheid & Duurzaamheid BOL
Dhr. Maarten Vriens, penningmeester en coordinator Openbaar Vervoer & Mobiliteit BOL.
Dhr. Anton Janssen, voorzitter BOL.

BOL heeft deze bespreking met wethouder Smit aangevraagd over een aantal onderwerpen, die al lang onder de bewoners van Leidschenveen onvrede opleveren. Een aandachtspunt hierbij is, dat de beantwoording van de gemeente van vragen of klachten over deze onderwerpen achterwege is gebleven of zeer summier is geweest.
Dit betreft de onderwerpen:

Ontsluiting/toegankelijkheid van Leidschenveen.
Wethouder Smit gaf aan, dat bij de aanpak van de verkeersdruk en filevorming in Leidschenveen meerdere partijen betrokken zijn, o.a. de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en Rijkswaterstaat. Medio oktober 2013 is er meer informatie bekend over het project “Beter benutten” en zal BOL worden uitgenodigd voor een vervolggesprek over de verdere aanpak.

Parkeerdruk Leidschenveen
Wethouder Smit gaf aan, dat er in de gemeente Den Haag een aantal straten en buurten bestaan met een hoge of zelfs te hoge parkeerdruk. Ook in Leidschenveen bestaan er een aantal van deze lokaties, maar deze zijn binnen Den Haag eigenlijk niet het grootste probleem. Toch wil hij in overleg met BOL en binnen de mogelijkheden van de gemeente Den Haag ook de parkeerproblematiek in Leidschenveen aanpakken. Wordt vervolgd.

Realisatie van de Nieuwe Driemanspolder
Het project voor de aanleg van het waterbergingsgebied “Nieuwe Driemanspolder” met tevens een recreatiefunktie voor de regio is d.d. 25 juni 2013 goedgekeurd. Gemeente Den Haag is in dit project geen partij meer, wel de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam–Voorburg. De projectleiding is belegd bij Hoogheemraadschap Rijnland. De uitvoering zal plaatsvinden tussen 2016 en 2020. BOL geeft aan, dat bewoners in De Vissen zich zorgen maken over het ontstaan van een nieuw parkeerprobleem in hun straten. Mevr. Bolier geeft aan, dat er in het project is voorzien in een parkeerplaats langs de Zoetermeerse Rijweg op Zoetermeers grondgebied. Zie website www.n3mp.nl.

Aanleg halte Randstadrail bij rotonde Houtkade
Wethouder Smit geeft aan, dat dit een onderwerp is, waar hij al vaker met bewonersgroepen in De Vissen overleg over heeft gevoerd en de aanleg van dit station heeft afgewezen. Hij heeft telkens gewezen op de consequentie van een langere reistijd tussen Zoetermeer en Den Haag, waardoor er meer gebruik wordt gemaakt van autovervoer met verhoogd verkeersaanbod op de Zoetermeerse Rijweg tot gevolg. Thans is ook bekend, dat er geen bebouwing zal plaatsvinden aan de overzijde van de rails ter hoogte van rotonde Houtkade, waardoor de veronderstelde doelgroep van reizigers kleiner wordt. Hij handhaaft zijn standpunt: gemeente Den Haag zal geen treinstation laten aanleggen bij rotonde Houtkade.

Relatie beheer groenvoorziening en verkeersveiligheid
BOL geeft aan, dat er door de hoogte van de begroeiing in de bermen en middenberm van de Zoetermeerse Rijweg op de kruispunten en de op- en afritten geen zicht is op tegemoet komend verkeer en dit gevaarlijke situaties veroorzaakt. Mevr. Bolier en mevr. Vos- Tijdhof geven aan, dat het jaarlijks maaien van de bermbeplanting is afgestemd op de bloeitijd van de fauna. BOL vraagt niet om wijziging van de maaifrequentie of – periode, maar om bestrating van ca. 1,5 meter middenberm bij de kruispunten en de op – en afritten van de rotondes om het zicht op het verkeer, en daardoor de verkeersveiligheid, te verbeteren. BOL zal details van de bedoelde kruispunten en rotondes doorgeven aan mevr. Vos- Tijdhof en mevr. Bolier.

Verder wijst BOL op de hoge snelheid, waarmee verkeer uit de richting Zoetermeer ter hoogte van rotonde Houtkade Den Haag binnen rijdt, terwijl de hoge bermbegroeiing het zicht belemmert. Er moeten maatregelen worden getroffen om de snelheid van het autoverkeer bij binnenkomst in Den Haag vroegtijdig te beperken. 
 ===