Bij de samenstelling van het bestuur van de Bewonersorganisatie Leidschenveen is geprobeerd om de leden een afspiegeling te laten zijn van de bewoners in de wijk, dus rekening te houden met de leeftijdscategorieën, etniciteit en vertegenwoordiging uit de 4 buurten De Velden, De Vissen, De Lanen en Rietbuurt.

Het bestuur van de bewonersorganisatie bestaat vanaf 1 jan 2020 uit de volgende personen. Even voorstellen:Niels Hunck
Voorzitter
voorzitter@leidschenveen.nu

Igor van der Heijden
Penningmeester
penningmeester@leidschenveen.nu

Laura Haasdijk (Geen foto beschikbaar)
secretaris@leidschenveen.nu

Ellen Tolhuisen
Irma Den Beste
Webmaster
ellen.tolhuisen@leidschenveen.nu
irma.denbeste@leidschenveen.nu

Clemens van der Nat
Bestuurslid Leefbaarheid
clemens.vdnat@leidschenveen.nu

Ad Schotman
Algemeen bestuurslid
ad.schotman@leidschenveen.nu

Thea Booi
Algemeen Bestuurslid.
thea.booi@leidschenveen.nu