Oprichting De Huiskamer (buurthuis in Leidschenveen)

Nadat Leerwerk Restaurant H éerlijk helaas haar deuren gesloten heeft is de ruimte vrijgekomen en heeft Bewonersorganisatie Leidschenveen het idee opgepakt om deze ruimte te gaan benutten als buurthuis.

Er moest eerst gepolst worden in de wijk of er voldoende vrijwilligers zich zouden willen inzetten want  zonder vrijwilligers immers geen buurthuis.

We hebben een oproep gedaan en daar hebben heel veel bewoners op gereageerd. Mensen die wel achter de bar wilden staan maar ook bewoners die iets wilden organiseren zoals spelletjes middag, biljartclubje, iets met koken  en nog veel meer.

Daarna moest er een naam verzonnen worden. We hebben een inschrijving gehouden wat een mooie naam zou kunnen zijn. ook hier zijn veel mooie namen binnengekomen 

daarna kon men een keuze doen welke naam het beste zou passen. De naam is inmiddels bekend en is geworden: " De Huiskamer van Leidschenveen".

Bij een nieuwe Huiskamer van Leidschenveen hoort natuurlijk een logo. Hier had het bestuur van BOL een stem en dit is het logo van onze nieuwe Huiskamer in Leidschenveen.

De Huiskamer kan helaas wegens Corona regels nog niet haar deuren openen. Dat zult u allen begrijpen. Zodra dit echter wel kan laten we dat natuurlijk weten.

Wij danken een ieder die die aangegeven heeft zich te willen inzetten voor dit project.

Inmiddels is er een werkgroep De Huiskamer opgericht en hebben verschillende bewoners in plaats genomen. Wilt u ook meedenken of iets toevoegen dan bent ook u van harte welkom.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de ruimte gezellig te maken voor een ieder. Zo zal het straks mogelijk zijn om te biljarten, darten of een boek te lenen uit de mini bibliotheek. Tevens is er mogelijkheid om gezellig een kopje koffie te drinken en een krantje te lezen. Er zijn bewoners die aangegeven hebben een leuke activiteit te willen organiseren zoals een spelletjesmiddag, debatgroepje en nog veel meer. Kortom het wordt een Huiskamer voor de hele wijk.

De Huiskamer is van en voor ons allemaal.

De Huiskamer van Leidschenveen is gevestigd in voormalig Leerwerk Restaurant Héerlijk,

Harriët Freezerhof 201 2492 CJ

Den Haag (Leidschenveen).

Wij hopen u straks allen te ontmoeten in De Huiskamer van Leidschenveen.

Bewonersorganisatie Leidschenveen.

 mail : redactie@leidschenveen.nu

NIEUWSBRIEVEN

Protocol van de Huiskamer van Leidschenveen.

16 maart          Nieuwsbrief 4
24 november  Nieuwsbrief 3
15 okt 2020     Nieuwsbrief 2
 3  okt 2020     Nieuwsbrief 1 
1 september 2020 vrijwilligers oproep voor op te richten buurthuis

 ===