De Haagse wijkrechter lost burgenconflicten op bij u in de wijk

De met de Haagse wijkrechter werkt ook in de praktijk. Na een aantal succesvolle zaken in het Haagse Escamp, kunnen nu alle inwoners van Den Haag en omstreken een beroep doen op 1 van de 3 wijkrechters.

Kleine zaken met grote impact
De wijkrechter, een initiatief vanuit de rechtbank Den Haag in samenwerking met de gemeente Den Haag, is enige jaren geleden gestart. Oplossingsgerichte rechtspraak, juist voor die kleine zaken met grote impact, aldus wijkrechter Jerzy Luiten. ‘Zaken die we behandelen, gaan over meer dan de dingen die we in een dossier kunnen lezen. Juist door bij de mensen op bezoek te gaan en achter de voordeur het gesprek te voeren, krijgen we een goed beeld bij de problemen. Dat draagt bij aan een goede oplossing.’ Want die oplossing, daar is deze speciale rechter op uit. Niet enkel een beslissing nemen over een voorgelegd geschil, maar zorgen dat rechtzoekenden, instanties en andere partijen weer samen door 1 deur kunnen.

Geluidsoverlast
Zoals bij de zaak over geluidsoverlast. ‘Wat je daar zag, was dat mensen overlast hadden van hun bovenburen. Die woonden met 2 volwassen en 5 kinderen in een flat die eigenlijk geschikt is voor maximaal 3 tot 4 personen. Overlast is dan niet gek: 5 kinderen kunnen een hoop lawaai maken. Tot overmaat van ramp bleek er ook geen goede vloer te liggen, waardoor iedere stap voor de onderburen te horen was. Zij gaan al 3 jaar gebukt onder het lawaai, en hadden allerlei instanties en de zelfs de burgemeester al daarover aangeschreven’ zegt wijkrechter Thera Hesselink.
De wijkrechter kijkt in zo’n geval echt naar hoe zo’n probleem duurzaam kan worden opgelost. ‘Bij deze zaak speelde de woningcorporatie een grote rol. We hebben met elkaar afgesproken dat er binnen 5 maanden een goede vloer komt en het grote gezin een andere woonruimte krijgt. Lukt dit niet, dan krijgen de onderburen een fikse huurkorting. Zij konden zich goed vinden in deze oplossing, en waren blij met de duidelijke afspraken’, aldus Hesselink.

Uitbreiding
Met de uitbreiding van dit initiatief kunnen alle inwoners van Den Haag en omstreken een beroep doen op de rechter aan huis. De wijkrechters zijn er, na de eerste 10 zaken, in ieder geval klaar voor: ‘Het afgelopen half jaar leerde ons vooral dat deze aanpak echt werkt: samen verder kunnen. Dat is altijd ons doel.’ Informatie is te vinden op www.rechtbankdenhaag.nl onder de link ‘De wijkrechter’.

Met vriendelijke groet,

mr. J.L.M. (Jerzy) Luiten
kantonrechter

Projectleider ‘De Wijkrechter’

Team Kanton
Kamer P2.14.K.30
06-25658324

Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Extra informatie
de wijkrechter.nl

Heeft u wel eens overlast van de buren door bijvoorbeeld lawaai of bent u het niet eens met de hoogte van hun schutting of boom? Heeft u vochtproblemen in uw woning en doet de woningcorporatie er volgens u onvoldoende aan? Heeft u met uw buren of de verhuurder daarover gepraat maar komt u niet tot een oplossing? En wilt u niet naar de rechtbank? Dan kunt u nu terecht bij de wijkrechter, een initiatief van de rechtbank Den Haag in samenwerking met de gemeente Den Haag.

Afspraken
De wijkrechter komt naar uw eigen wijk. En als het nodig is komt hij ook kijken naar de boom, de schutting of het vocht- probleem in uw woning. Hij bespreekt samen met u en degene met wie u een conflict heeft of u met zijn hulp en advies alsnog tot een oplossing kunt komen. U hoeft zelf geen juridische kennis te hebben. De wijkrechter zorgt dat wetten en regels op de juiste manier worden toegepast.
Als u tijdens het gesprek (de zitting) het conflict oplost, worden de afspraken door de wijkrechter op papier gezet en ondertekenen beide partijen de gemaakte afspraken. Komt u er samen niet uit dan neemt de wijkrechter een beslissing. Dat kan tijdens de zitting of schriftelijk in een vonnis na maximaal vier weken.

Proef
De wijkrechter is nieuw. Het project De Wijkrechter is een proef die in ieder geval duurt tot en met januari 2021. Daarna wordt besloten of de wijkrechter ook daarna nog blijft bestaan.

Welke problemen behandelt de wijkrechter)
Bij de wijkrechter kunt u bijvoorbeeld terecht met de volgende problemen:

  • Conflicten tussen buren, bijvoorbeeld over de schutting, overhangende takken, een grote boom in de tuin van de buren, een dakterras.
  • Conflicten over overlast door buren door bijvoorbeeld huisdieren, rook, stank, lawaai.
  • Conflicten met de woningcorporatie over gebreken in de woning zoals vochtproblemen, onvoldoende isolatie of achterstallig onderhoud.
  • Conflicten tussen de leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) over besluiten of bepaalde afspraken die niet worden nagekomen door leden van de VvE.

Hoe werkt de wijkrechter
Voor behandeling door de wijkrechter geldt een aantal voorwaarden:
  • Beide partijen zijn bereid om samen een oplossing te zoeken voor hun conflict bij de wijkrechter;
  • Ten minste één van de partijen dient een aanvraagformulier in bij het bureau De Wijkrechter. Daarin staan de contact- gegevens van beide partijen en een korte omschrijving van het conflict (bijvoorbeeld ‘last van de overhangende takken van de buren’);
  • De wijkrechter beoordeelt of het conflict voldoet aan de voorwaarden en of deze in behandeling kan worden genomen;
  • Vervolgens wordt een zitting gehouden. Indien geen oplossing wordt bereikt, beslist de wijkrechter;
  • U bent bereid om na afloop een vragenformulier in te vullen over wat u van de wijkrechter vond. Zo kan de rechtbank aan het eind van de proef beoordelen of de wijkrechter moet blijven bestaan.
  • Partijen krijgen per brief of telefonisch te horen waar en hoe laat ze zich moeten melden op de dag van de zitting. Een zitting duurt gemiddeld 1 ŕ 2 uur. Het is ook mogelijk dat de rechter ter plaatse gaat kijken. Dat gebeurt dan direct na de zitting.

Wat kost het
Al een van de partijen een particulier is kost het voor beide partijen € 40,50. Dat is veel goedkoper dan een gewone procedure op de rechtbank. Voor de betaling van de kosten ontvangt u een acceptgiro van de rechtbank.

Niet eens met de uitspraak?
Beide partijen moeten zich houden aan de uitspraak van de wijkrechter en kunnen niet in hoger beroep gaan. Het voordeel is dat er dan ook geen kosten zijn voor het hoger beroep. Maar partijen kunnen afspreken dat zij van de uitspraak wel in hoger beroep mogen gaan. U moet dan samen met een advocaat naar het gerechtshof komen. En de kosten van een hoger beroep zijn veel hoger dan het griffierecht dat u voor de wijkrechter betaalt.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u een zaak aanmelden bij de wijkrechter? Klik dan hier
Heeft u vragen over de procedure neem dan gerust contact op met het bureau van de wijkrechter via telefoonnummer 088 - 362 34 00 of via mail wijkrechter.rb-dh@rechtspraak.nl

Het bureau 'De wijkrechter' is op werkdagen bereikbaar van 9:00 -11:00 uur en van 14:00 -16:00 uur.