Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen
U kunt subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten in uw stadsdeel. Het moet hierbij gaan om buurt- of wijkactiviteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, samenhang en samenwerking in de buurt. Bijvoorbeeld een straatfeest, buurtbarbecue of andere bewonersactiviteiten.

Hoogte subsidie
De hoogte van het subsidiebedrag dat u kunt krijgen, hangt af van de omvang van de activiteit.

Voor een activiteit op straatniveau kunt u maximaal 750 aanvragen.
Voor een activiteit op buurtniveau kunt u maximaal 1.500 aanvragen.
Voor een activiteit op wijkniveau kunt u maximaal 5.000 aanvragen.


Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een activiteitensubsidie zijn:

 *Uw idee is specifiek bedoeld voor het stadsdeel waar u de subsidie aanvraagt.
 *De subsidie is bedoeld voor eenmalige uitgaven.
 *Uw idee moet passen binnen de ambities van de Wijkprogramma's 2016-2019.
 *De subsidie is bedoeld voor ideen op het gebied van participatie, leefbaarheid, welzijn, jeugd en cultuur.
 *U moet in het aanvraagformulier een plan van aanpak en begroting met kostenposten invullen. Eventueel kunt u aan het einde van het formulier nog een bijlage met extra informatie toevoegen.
 *De activiteit moet openbaar toegankelijk zijn.
 *U kunt geen subsidie aanvragen voor vergoedingen voor vrijwilligerswerk of voor consumpties.
 *De gemeente kan de subsidie uitbetalen aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bewonersorganisatie of stichting.
 *Tot en met een bedrag van 750 kan de gemeente ook een bedrag uitbetalen aan natuurlijke personen.
 *U kunt als individu of groep een aanvraag doen. Als het gaat om een bedrag boven de 750 moet u dit wel doen via een rechtspersoon zoals een vereniging, stichting of besloten of naamloze    vennootschap. U moet hen eerst om toestemming vragen. Het stadsdeelkantoor kan u helpen met het vinden van een geschikte rechtspersoon om mee samen te werken. Neem daarvoor contact op met het stadsdeelkantoor waar u de activiteit wilt organiseren.

U vind alle uitgebreide informatie  Activiteitensubsidie  Den Haag aanvragen  HIER
Vul het formulier volledig in en stuur het met de benodigde bijlagen per e-mail naar: subsidies@denhaag.nl of print het en stuur het per post naar:

Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag 
 ===