https://drive.google.com/file/d/11W-PmddGTIIvTY7ERzwEUy6iYyDY7ZtB/view?usp=sharing
Na enige jaren zonder een wijkvereniging in Leidschenveen (ten tijde van de bouwfase van de wijk was er ook een Wijkberaad actief), zijn op 10 juli 2012 door het toenmalige voorlopige Bestuur de statuten ondertekend van de Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL) en is op 18 juli 2012 de Stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Den Haag.

Wij streven ernaar een sociale, veilige, gezonde en duurzame woon-, leef-, en werkomgeving in de wijk te bevorderen. Hierbij proberen wij de onderlinge contacten tussen de bewoners en bewonersgroepen te stimuleren, waarbij aandacht wordt besteed aan activiteiten voor alle leeftijden en etnische achtergronden van de bewoners in de wijk. Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving staat centraal.

BOL heeft alle activiteiten ondergebracht in een aantal werkgroepen.
Met ingang van 1 september 2015 zijn dit:

Werkgroep Sociale Cohesie
Alle activiteiten en evenementen in de buitenlucht en alle activiteiten en -evenementen in het Inloop- en Ontmoetingscentrum Leidschenveen (IOCL) voor het verbeteren van de saamhorigheid van de wijkbewoners (adres Wijkcentrum Leidschenveen, Harriet Freezerhof 201);

Werkgroep Verkeer
Belangenbehartiging en spreekbuis namens bewoners en bewonersgroepen voor toegankelijkheid en ontsluiting van de wijk, aanleg en onderhoud van wegen, fietspaden, trottoirs, parkeergelegenheden en de verkeersveiligheid in de wijk;

Werkgroep Leefomgeving
Belangenbehartiging en spreekbuis namens bewoners en bewonersgroepen voor de leefomgeving in de wijk, zoals geluidsoverlast, luchtkwaliteit, grondwaterproblematiek, ontwikkeling Nieuwe Driemanspolder, extra RR-station, maar ook speelplekken voor kinderen, groenvoorziening en uitlaatplekken voor honden.

In augustus 2012 is BOL gestart met een eigen website en op 21 november 2013 heeft BOL de bestaande website leidschenveen.nu over kunnen nemen, die al jarenlang met succes de bewoners van Leidschenveen van informatie en nieuws had voorzien. De functionaliteiten van de website zijn sindsdien flink uitgebreid.

De Bewonersorganisatie Leidschenveen stelt elk jaar een jaarplan op. Op de website van BOL kan men de voortgang van de activiteiten volgen.

Als u contact wilt opnemen met de Bewonersorganisatie dan kan dat op verschillende manieren. Aan de linkerkant in het menu vindt u ons postadres en emailadres maar u kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.