Volgend artikel Vorig artikel

21 juni de Happy Kids Brugklastraining voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan.
Happy Kids Brugklastraining

Op 21 juni a.s. start de Happy Kids Brugklastraining voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. De overgang naar de middelbare school is voor de meeste kinderen een grote stap. Voor kinderen die op de basisschool moeite hadden met aansluiting bij klasgenoten, gepest werden, verlegen of te weinig weerbaar waren, is deze overgang vaak extra spannend. Voor sommige kinderen is de drempel naar iets nieuws en onbekends gewoon heel hoog. 
In de training leren de kinderen positief te denken en worden op ontspannen wijze de volgende vaardigheden aangeleerd: 

Contact leggen met andere kinderen; 
Opkomen voor jezelf (assertiviteit);
Omgaan met plagen en pesten;
Aandacht voor non-verbaal gedrag zoals 
houding, oogcontact en stemgebruik.

De training is zowel in een kleine groep als individueel te volgen, zodat deze helemaal afgestemd kan worden op de behoefte van uw zoon of dochter.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Yvonne van Driel via telefoon(06)54912370 of e-mail: contact@happykidstrainingen.nl.

 Natuurlijk kun u ook een kijkje nemen op de website www.happykidstrainingen.nl

*****