Let op ! De laatste week van de 'Zomerregeling' afvalinzameling 2019 is ingegaan!

Geplaatst op 24-09-2019 11:13
Bron           BOL

De ‘zomerregeling inzamelen afval 2019’ loopt ten einde! 

Vanaf 1/10/2019  Het pmd-afval wordt ongewijzigd elke 2 weken apart ingezameld.

BOL zal met de gemeente en de gemeenteraad weer gaan overleggen of er voor 2020 eenzelfde zomerregeling voor de afvalinzameling kan worden toegepast als in 2019. Ook zal worden besproken of de gemeente Den Haag met het nieuwe contract met de afvalverwerker in 2020 al gebruik gaat maken van ‘nascheiding’. 

 Met deze methode van afvalscheiding kunnen in ieder geval nu al door de afvalverwerker alle soorten pmd van elkaar worden gescheiden. Afhankelijk van zijn apparatuur zou dan misschien ook het pmd-afval bij de afvalverwerker kunnen worden gescheiden van het restafval en hoeven de bewoners er niet zelf een aparte pmd-kliko voor te gebruiken.

 Let op: glas, of papier/karton wel uit het restafval blijven houden!

 Wordt vervolgd!

*******