Volgend artikel Vorig artikel

BOL op uitnodiging naar Europese Commissie. Lees verslag.


Geplaatst op 18-01-2019 11:39


BOL bij de Europese Commissie, di 15 Jan 2019
De Europese richtlijn voor luchtkwaliteit bestaat sinds 2004 en wordt momenteel tegen het licht gehouden om na te gaan of deze nog relevant, effectief, efficiënt en samenhangt met andere Europese richtlijnen en vooral of de richtlijn in Europa toegevoegde waarde heeft.
 
BOL was aanwezig bij de tweede vergadering hierover om mee te praten als “stakeholder” en daarmee de stem van de bewonersorganisatie te laten horen. BOL is al lange tijd actief om de lucht kwaliteit in de woonwijk te verbeteren. Deze activiteiten zijn begonnen toen de maximale snelheid op de snelwegen rond wijk omhoog gingen. De wijk wordt dan ook omgeven door twee van de drukste snelwegen van Nederland!

 
De Europese luchtkwaliteit richtlijn “EU Ambient Air Quality Directives” zijn de basis voor de Nederlandse wetgeving en dus zeer relevant voor de lucht die wij in Nederland in ademen. Luchtkwaliteit experts van belangrijke instituten en gemeenten uit Nederland waren dan ook aanwezig: Rob Maas van RIVM, Johan Voerman van DCMR, Erik Boons van gemeente Utrecht, en ondergetekende van de bewonersorganisatie L’veen. 

De bijeenkomst werd zeer professioneel geleid door de Italiaanse Veronica Manfredi, de Director General voor Quality of Life. Na een korte introductie over de bevindingen van de consultants over de verschillende aspecten van hun check over de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit konden de deelnemers vragenstellen of opmerkingen maken die worden meegenomen in de verbetering van de richtlijn later dit jaar.
In het aspect “relevantie” ging het om de vraag of de richtlijn de juiste doelstelling heeft en of de luchtkwaliteitseisen betekenisvol zijn. In deze sessie heeft BOL de vraag ingebracht om voor gevoelige objecten zoals scholen, ouderen centra, kinderdagverblijven meer strikte criteria op te nemen. Deze zienswijze werd door meerder partijen later ondersteund, onder andere door Anna Stauffer van de Health & Environment Alliance (HEAL) die benadrukte dat studies uitwijzen dat de impact van slechte lucht bij kinderen groter is dan bij volwassenen.

In het aspect “effectiviteit” is besproken of de richtlijn ertoe heeft geleid dat de luchtkwaliteit in de EU gezond is. Helaas is dat nog niet het geval, er sterven in de EU aantoonbaar ten gevolge van de te slechte luchtkwaliteit zo’n 400,000 inwoners per jaar. Deze doodsoorzaak is daarmee de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden. 

In het aspect “efficiëntie” worden de baten tegen de kosten afgewogen. Opgemerkt is dat de kosten voor het vaststellen van de luchtkwaliteit zeer laag zijn. In Nederland is er bijvoorbeeld de NSL-monitoring tool, waarmee de luchtkwaliteit inzichtelijk is. In Nederland worden de waarden bepaald met berekeningen en gecontroleerd met metingen, in andere landen is dat omgekeerd en worden de metingen aangevuld met berekening.  Door ons vlakke landschap is het maken van berekeningen wel betrouwbaarder dan in landen met heuvels en bergen, immers de verspreiding van vervuiling is dan moeilijker te voorspellen. Wel is vastgesteld dat in de EU de wijze van meten redelijk eenduidig is, terwijl de wijze van berekenen nog niet eenduidig is. Er is bijvoorbeeld gevraagd om in de richtlijnen beter aan te duiden hoe de berekeningen moeten worden gedaan.

In het aspect “samenhang met andere Europese richtlijnen” is vastgesteld dat de klimaat richtlijnen niet altijd goed zijn voor de luchtkwaliteit. Met name de lagere belastingen op diesel brandstof zijn genoemd, maar ook het verbranden van biomassa (lees: hout). In deze sessie heeft BOL ingebracht dat de commissie lessen moet trekken uit de diesel-gate en voor installaties die biomassa verstoken ook richtlijnen moet toepassen voor de werkelijke bedrijfsomstandigheden en niet alleen voor laboratorium omstandigheden. Overigens zijn pallet kachels, pallet boilers, hout kachels en zelfs de openhaard allemaal vormen van verstoken van biomassa. Al deze vormen van houtstook leveren een zeer grote bijdrage aan vooral de fijnstof concentratie in de lucht. Het zijn deze zeer kleine deeltje (genoemd PM2.5) die zorgen voor schade zoals longziekten, maar vooral ook vaatziekten en hart problemen. 

In het aspect “EU toegevoegde waarde” is besproken of de regeringen van de lidstaten door de richtlijn aangezet worden om maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Door de luchtkwaliteit op gelijke wijze te monitoren in Europa is duidelijk geworden waar de kwaliteit verbeterd moet worden. Bijna alle grote steden in Europa hebben de kwaliteit nog niet op orde, en de Nederlandse randstad is dus geen uitzondering. 

Na de bespreking van de aspecten gaf de Spaanse Daniel Calleja Crespo, Director General voor Environment een visie op hoe de EU in de toekomst wil omgaan met luchtkwaliteit. Hij stelt dat luchtkwaliteit het tweede grote issue is op de agenda van de Europese commissie, na klimaat verandering. De ambitie van de EU is een “greener low carbon Europe”, met in de toekomst geen Europees geld meer voor investeringen in fossiele brandstoffen. Kanttekening hierbij is dat vlak voor deze speech van Daniel, de Belgische Marc Le Maitre, Director General voor Regional and Urban Policy besprak dat met het Europese Life+ fonds vorig jaar voor 700 miljoen Euro in de grenstreek tussen Polen en Tsjechië een gas netwerk is aangelegd om houtkachels te vervangen door gasgestookte ketels…

Met de Nederlandse ambitie in het hoofd om van het gas af te komen, kon ik het niet laten om dit met Marc te bespreken. Duidelijk is dat bij de Europese commissie de vaart van de energie transitie anders wordt ervaren dan in Nederland. 

Volgens Marc zal het nog wel decennia duren voordat de fossiele brandstoffen zijn vervangen, en zolang dat niet voor elkaar is dan is aardgas de schoonste vorm met de minste lucht vervuiling. Met deze wijze woorden werd de dag afgesloten en de reis naar Den Haag aangevangen, uiteraard wel met de trein.

Clemens vd Nat, Luchtwachter Den Haag en lid van BOL voor leefbaarheid projecten 


*****


Volg al het nieuws van Leidschenveen op nieuws Leidschenveen