Volgend artikel Vorig artikel

Weinig voortgang bij de gemeente met zomerregeling 2019 afvalinzameling Leidschenveen


Geplaatst op 16-01-2019 22:55
Bron           BOL


Tijdens het overleg tussen de gemeente Den Haag en BOL op 16/1/2019 over de ontwikkelingen t.a.v. de afvalinzameling in 2019 in Leidschenveen, in het bijzonder de zomerregeling 2019, is weinig nieuwe informatie naar voren gekomen t.o.v. het overleg van 31/10/2018. 
De stand van zaken is als volgt:

>> Zomerregeling afvalinzameling.
De gemeente is nog steeds bezig om de resultaten te evalueren van de zomerregeling 2018 van de afvalinzameling in meerdere betrokken wijken waar net als in Leidschenveen het alternerend inzamelen van restafval, gft en pmd is ingevoerd. Vanaf 19/2/2019 horen hier ook de 2 buurten van de Vlietzoom bij. Ook zal de gemeente hierbij betrekken welke voorzieningen er in vergelijkbare grote gemeenten worden getroffen. Op basis daarvan wil de gemeente bij voorkeur bij de betreffende wijken van Den Haag een uniforme zomerregeling 2019 toepassen. Tenzij uit de evaluatie anders blijkt, wil de gemeente in de zomer 2019 alleen het gft-afval wekelijks inzamelen. Hierbij zouden etensresten, ook van vlees, in de gft-kliko worden ingezameld. Dat ander organisch afval, zoals luiers, incontinentiemateriaal, of kattenbakvulling ook een bron is van overlast door stank en maden in het restafval, is nog steeds geen uitgangspunt om ís zomers ook het restafval wekelijks te gaan inzamelen! Voor Leidschenveen telt mee, dat tijdens de zomerregeling 2018 geen terugval is gebleken in de scheiding van pmd van het restafval. Net zo positief pleit voor Leidschenveen voor dezelfde zomerregeling in 2019 als in 2018 dat de gemeente in de zomerperiode 2018 vrijwel geen klachten heeft ontvangen: kennelijk was die maatregel naar volle tevredenheid van de bewoners. BOL heeft benadrukt dat in 2019 in Leidschenveen dezelfde zomerregeling als in 2018 toegepast zou moeten worden: restafval wekelijks inzamelen en pmd en gft elke 2 weken ( echter ook gft wekelijks als het etensafval hierbij moet worden ingezameld).
De gemeente hoopt de evaluatie half-februari 2019 gereed te hebben en dan een advies te kunnen geven aan de verantwoordelijke wethouder mevrouw Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) over in welke wijken er welke zomerregeling zal worden toegepast. 

>> Aanpassing van milieustraatjes in Leidschenveen.
Het verzoek van BOL in 2018 was om in alle milieustraatjes dezelfde afvalcontainers te plaatsen, bij voorkeur ondergronds voor pmd, kleding, glas en papier/karton. De volgende bovengrondse milieustraatjes zijn daarvoor nu gereed: Vrouw Avenweg, Houtkade, Oude Polderweg/Gerard Doggerlaan en Oude Polderweg/Gorterlaan. Per 1/2/2019 volgen nog: Klaverveld en Emmy Belinfantedreef. De milieustraatjes aan het Eendenplein en de Spiegelkarpersingel blijven zoals deze zijn. Tot mei 2019 zal worden gemonitord voor welke soorten afval deze milieustraatjes het meest worden gebruikt door de bewoners. Op basis daarvan zal later in 2019 worden besloten welke milieustraatjes hiervan ondergronds worden aangelegd.

>> Afvalinzameling bij appartementsgebouwen.
Er is vertraging opgetreden met het betrekken van de appartementsgebouwen van Leidschenveen bij de afvalinzameling. Wel is het overleg met de woningcorporaties afgerond, evenals met de betreffende bewonersverenigingen. De vertraging komt voort uit de capaciteitsproblemen van de Haagse Milieuservice (HMS) om de hogere frequentie van de afvalinzameling in de bestaande roosters onder te kunnen brengen.

Datum volgende overleg: 20/2/2019. 

*******

Volg al het nieuws van Leidschenveen op nieuws Leidschenveen