Volgend artikel Vorig artikel

Ontwikkeling van Wijkpark Leidschenveen is vertraagd met minstens 1 jaar!


Geplaatst op 10-07-2018 13:13


Het nieuwe College B&W van Den Haag heeft geen budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van de 2 geplande bruggetjes tussen Leidschenveen en de Nieuwe Driemanspolder. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor kunnen door de gemeente in 2018 nog wel worden voortgezet, maar de echte aanleg is nu afhankelijk van toewijzing van het benodigde budget in de begroting 2019. De begrotingsbesprekingen 2019 en volgende jaren vinden plaats vanaf oktober 2018. Of de oplevering van deze verbindingsbruggetjes nog op tijd zal zijn voordat de Nieuwe Driemanspolder begin 2020 wordt opgeleverd, is nu zeer twijfelachtig!


Over het door wethouder Revis (VVD) toegezegde bodemonderzoek en de eventueel benodigde bodemsanering van het akoestisch landschap (de geluidswal) langs de de Zoetermeerse Rijweg, wordt door de gemeente met geen woord meer gesproken. Deze geluidswal en de erlangs geplande speelplekken en andere recreatieve voorzieningen moeten onderdeel worden van het Wijkpark Leidschenveen. 

Maar dan wel graag eerst een bodemonderzoek!

Even voor de duidelijkheid. het hier besproken wijkpark staat los van de N3MP.
N3MP loopt geheel volgens plan en vordert gestaag.

*****